دات نت نیوک
چهارشنبه، 3 بهمن 1397
Menu

آموزشی و پژوهشی


کد و عناوین کلیه ‌دوره‌های مصوب

 


ردیف
نام دوره ‌و كارگاه‌های آموزشی مصوب سازمان نظام دامپزشكی
كد
1
راه‌های پیشگیری و درمان اورام پستان در دام
8700120001001
2
راه‌های پیشگیری و درمان اسهال گوساله‌ها
8700120001002
3
اصول و مدیریت مایه‌كوبی در دام‌های بزرگ
8700120001003
4
تشخیص تفریقی بیماری‌های تنفسی طیور
8700120001004
5
اصول واكسیناسیون و مدیریت پیشگیری از بیماری‌های طیور
8700120001005
6
كارگاه آموزشی تفسیر نتایج آزمایشگاهی سرولوژی طیور
8700120003006
7
اصول مدیریت پاكسازی و ضدعفونی در مرغداریهای گوشتی و تخم‌گذار تجاری
8700120001007
8
اصول آنتی‌بیوتیك‌تراپی در دام كوچك
8700120001008
9
تشخیص تفریقی و راه‌های درمان بیماری‌های پوستی در دام كوچك
8700120001009
10
پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری‌های ویروسی در ماهیان سردآبی و بیماری‌های باكتریایی در ماهیان گرمابی
8700120001010
11
پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری‌های انگلی در ماهیان گرمابی
8700120001011
12
بیماری‌های غیرعفونی آبزیان
8700120001012
13
اصول و مبانی GMP در صنایع وابسته به دامپزشکی
8800120001013
14
اصول و مبانی GMPدر صنایع وابسته به دامپزشکی (سایر رده‌های دامپزشکی)
8800003401014
15
آشنایی با قوانین و مقررات دامپزشكی كشور
8700123451016
16
اصول و مبانی GMP در صنایع غذایی
8700120001017
17
اصول و مبانی GMP در صنایع غذایی (سایر رده‌های دامپزشکی)
8700003401018
18
فارماكولوژی بالینی دامپزشكی (2) شخواركنندگان- جلد دوم
8700120002019
19
فارماكولوژی بالینی دامپزشكی (4) دامهای كوچك- جلد چهارم
8700120002020
20
بیماری‌های متابولیك
8700120001021
21
آشنایی با تكنیك‌های نوین تشخیص بیماری‌های طیور
8700120001022
22
كنترل بار میكروبی و آزمایشات بیوشیمیایی مواد غذایی
8700123451023
23
روش‌های تشخیص، یافته‌های بالینی و پاراكلینیكی بیماری‌های ویروسی زنبور عسل
8700120001024
24
اصول بازدید و نمونه‌برداری از زنبورستان
8700120001025
25
كارگاه تخصصی آنفلوانزای طیور
8700123003026
26
واكسن‌ها و روش های مایه كوبی دام
8700003451027
27
واكسن‌ها و روش های مایه كوبی طیور
8700003451028
28
راهكارهای افزایش امنیت زیستی در پرورش نسل نوین ماكیان
8700120001029
29
كارگاه تخصصی گامبورو
8800123003030
30
بهداشت و بیماری‌های شترمرغ
8800123001031
31
كارگاه آموزشی الیزا و تفسیر نتایج آن
8800123003032
32
تشخیص و درمان دل درد در اسب
8800120001033
33
اصول و مبانی GMP و GHP در صنایع غذایی
8800120001034
34
HACCP مقدماتی در صنایع غذایی
8800120001035
35
مدیریت تولید مثل گله‌های گاو شیری
8800120001036
36
تغذیه آبزیان و جیره نویسی
8800120001037
37
برنامه حذف بیماری یون و سل نشخواركنندگان
8800120001038
38
بهداشت و بیماری‌های ماهیان زینتی و آكواریومی
8800120001039
39
اصول بهداشت و بازرسی گوشت در كشتارگاه‌های دام
8800120001040
40
اصول بهداشت و بازرسی گوشت در كشتارگاه‌های طیور
880012001041
41
عارضه سقط جنین و عوامل مسبب آن
880012001042
42
اصول نمونه‌برداری
8800123001043
43
مدیریت لنگش در گاوهای شیری
8800120001044
44
تكنیك تلقیح مصنوعی در گاو
8800123401045
45
تفسیر نتایج آزمایشات HI و الایزا و تیترهای واكسیناسیون
8800120001046
46
اصول تشخیص و درمان بیماری‌های دستگاه گوارش نشخواركنندگان
8800120001047
47
آشنایی با بیماری‌های دستگاه تنفس در نیمچه گوشتی
8800120001048
48
ناهنجاری‌های متابولیكی در مرغ‌های مادر گوشتی
8807120001049
49
ناهنجاری‌های متابولیكی در نیمچه گوشتی
8807120001050
50
كلنیكال ایمونولوژی در طیور
8807120001051
51
فارماكولو‍ژی بالینی در طیور
88007120001052
52
فارماكولو‍ژی بالینی در دام‌بزرگ
88007120001053
53
فارماكولو‍ژی بالینی در حیوانات خانگی
88007120001054
54
مدیریت زخم و اورژانس‌های جراحی در دام‌های كوچك
8800120001055
55
بیماری‌های زنبور عسل
8800123001056
56
بیماری تب برفكی
8800120001057
57
سندروم بیماریهای تنفسی گاوانBRDS
8800120001058
58
مسمومیت‌های گیاهی در دام‌های بزرگ
8800120001059
59
مسمومیت‌های دارویی در دام‌های بزرگ
8800120001060
60
اصول بیمه‌گری و روشهای تعیین خسارت دام و طیور صنعتی
8800123401061
61
استفاده از شوینده‌ها و ضدعفونی‌کننده‌ها
8800123451062
62
آشنایی با اصول هومیوپاتی
8800120001064
63
اصول و مبانی GMP و GHP در صنایع غذایی (سایر رده‌های دامپزشکی)
8800003401065
64
HACCP مقدماتی در صنایع غذایی (سایر رده‌های دامپزشکی)
8800003401066
65
مدیریت پیشگیری و درمان بیماری‌های تك‌یاخته‌ای خونی در نشخواركنندگان
88001200001067
66
اصول بهداشت و بازرسی گوشت در كشتارگاه‌های دام
8800003401068
67
مدیریت زیست‌محیطی و سیستم تصفیه فاضلاب بیولوژیک
88001200001069
68
مدیریت زیست‌محیطی و سیستم تصفیه فاضلاب بیولوژیک (سایررده های دامپزشكی)
8800003401070
69
اصول تبدیل ضایعات و کنترل بهداشتی آن
8800120001071
70
اصول تبدیل ضایعات و کنترل بهداشتی آن (سایر رده‌های دامپزشكی)
8800003401072
71
اصول بهداشت و بازرسی گوشت در كشتارگاه‌های طیور (سایر رده‌های دامپزشكی)
8800003401074
72
روش‌های نمونه‌برداری و تشخیص آلودگی‌های انگلی
8800120001075
73
مدیریت بهداشتی لنگش
8800120001076
74
روش‌های نمونه‌برداری و تشخیص آلودگی‌های انگلی (سایر رده‌های دامپزشكی)
8800003401077
75
اصلاح سم و شاخ‌بری (سایر رده‌های دامپزشكی)
8800003401078
76
اصول ایمنی‌شناسی کاربردی دامپزشکی (سایر رده‌های دامپزشكی)
8800003401079
77
سیستم مراقبت و اطلاع‌رسانی بیماری‌های دامی (سایر رده‌های دامپزشكی)
8800003401080
78
اصول بهداشت و بازرسی گوشت در كشتارگاه‌های دام
8800120001081
79
همستر، استفاده در تحقیقات، تشخیص بیماری‌ها
8800120001083
80
اصول جراحی آسپسی
8800120002082
81
كارگاه آموزشی كاربرد سونوگرافی در دستگاه تولیدمثل گاو
8800120003084
82
نکات کاربردی در کنترل ورم پستان مسری در گله‌های شیری
8800120002085
83
اصول و روش‌های کنترل بهداشتی فراورده‌‌های غیرخوراکی (سایر رده‌های دامپزشكی)
8800003401086
84
اصول نظارت بهداشتی در مراکز عرضه فراورده‌های خام دامی
8800120001087
85
بهداشت و بیماری‌های كبوتر
8800020001088
86
کارگاه آموزشی بیماری‌های پوست حیوانات كوچك، اگزوتیك و اسب
8800120003089
87
بازرسی بهداشتی و کنترل کیفی تخم‌مرغ از مزرعه تا میز غذا
8800120002090
88
كاربرد گیاهان دارویی در بیماری‌های تنفسی دام و طیور
8800120001091
89
کارگاه آموزشی تغذیه طیور و جیره نویسی
8800120001092
90
مروری بر راه های پیشگیری از كوكسیدیوز ماكیان با استفاده از داروها و واكسیناسیون
8800120002093
91
اصول طراحی برنامه‌های واكسیناسیون (گله‌های گوشتی-گله‌های تخم‌گذار – گله‌های مادر)
8800120001094
92
اصول معاینه و نسخه‌نویسی در حیوانات كوچك
8800120001095
93
اصول و روش‌های نگارش مقالات علمی در زمینه حیوانات كوچك
800120001096
94
اصول طب اطفال در حیوانات كوچك (سگ و گربه)
8800120001097
95
اصول طب اورژانس در حیوانات كوچك (سگ و گربه)
8800120001098
96
بیماری‌ها و اصول نگهداری پستانداران كوچك (همستر، خرگوش و ...)
8800120001099
97
آشنایی با خزندگان خانگی
8800120001100
98
مدیریت بهداشتی مزارع پرورش ماهی
8800120001101
99
کارگاه آموزشی تغذیه دام و جیره نویسی
8800120003102
100
عوامل مؤثر در كیفیت شیرخام
8800120002103
101
بیماری‌های اندوكرین در دام كوچك
8900120001104
102
بیماری‌های چشم در دام كوچك
8900120001105
103
بیماری‌های گوش و حلق و بینی در دام كوچك
8900120001106
104
بیماری‌های دستگاه ادراری-تناسلی در دام كوچك
8900120001107
105
بیماری‌های دستگاه تنفسی در دام كوچك
8900120001108
106
بیماری‌های دستگاه قلبی-عروقی در دام كوچك
8900120001109
107
كلینیك مجازی دام‌های كوچك ( گزارش بیماری‌های متداول در ایران)
8900120001110
108
اختلالات عصبی در دام كوچك
8900120001111
109
اختلالات رفتاری در دام كوچك
8900120001112
110
بیولوژی مولكولی كاربردی 1
8900120001113
111
كارگاه بیولوژی مولكولی كاربردی 2 :طراحی پرایمر و PCR
800120003114
112
كارگاه بیولوژی مولكولی كاربردی 3 :Genotyping
8900120003115
113
كارگاه بیولوژی مولكولی كاربردی 4: RT- PCR و بررسی بیان ژن (Gene Expression)
8900120003116
114
آشنایی با دامپزشكی قانونی( Veterinary Forensic) و كاربرد علوم مولكولی در آن
8900120001117
115
كارگاه آشنایی با دامپزشكی قانونی و كاربرد علوم مولكولی در آن
8900120003118
116
آشنایی با دوپینگ در حیوانات و چگونگی تشخیص آن
8900120001119
117
كارگاه آموزشی ارتوپدی در دام كوچك
8900120003120
118
كارگاه آموزشی جراحی زیبایی در دام كوچك
8900120003121
119
كارگاه آموزشی جراحی عقیم‌سازی در دام كوچك
8900120003122
120
كارگاه آموزشی نعل‌بندی درمانی در اسب
8900120003123
121
روش‌های نوین آزمایشگاهی
8900120001124
122
زبان تخصصی دامپزشكی 1
8900120001125
123
نقش تغذیه در مدیریت پیشگیری از بیماری‌های طیور
8900120001126
124
بیماری‌های دستگاه گوارش در دام كوچك
8900120001127
125
روش‌های تشخیص، یافته‌های بالینی و پارا كلینیكی بیماری‌های انگلی دام‌های بزرگ
8900120001128
126
مكانیسم‌های ایمنی ذاتی و اختصاصی دستگاه تنفسی طیور
8900120002129
127
لنگش در اسب
8900120001130
128
بررسی خصوصیات انگل‌شناسی،‌همه‌گیر شناسی و بالینی لیشمانیوزها در ایران
8900120002131
129
اصول پرورش آبزیان
8900123001132
130
مدیریت آب در مزارع پرورش قزل‌آلا
8900123001133
131
مدیریت تغذیه و بهداشت مزارع ماهیان سردآبی
8900123001134
132
اصول تشخیص‌ آزمایشگاهی بیماری‌های دامی: پروفایل و تشخیص‌های تفریقی
8900120001135
133
كارگاه آموزشی افزایش باروری در مادیان
8900120003136
134
اصول زنجیره سرد و آماده‌سازی واكسن‌ها و روش اجرای واكسیناسیون طیور
8900120002137
135
BVD-MD در گاو
8900120001138
136
بهداشت و بیماری‌های ماهیان زینتی آب شیرین
8900120001139
137
قوانین و دستورالعمل‌های بهداشتی و قرنطینه‌ای آبزیان
8900120001140
138
كارگاه آموزشی ایزو 22000
8900120003143
139
اقدامات اضطراری در موارد همه گیری بیماری های واگیر دامی
89120001146
140
كنترل كیفی و بهداشتی میگو و فرآورده‌های آن
8900120001147
141
اقدامات اولیه برای پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های زنبورعسل
8900120002148
142
آنفلوانزای طیور
8900120001154
143
بهداشت و بیماری‌های میگوی پرورشی
8900120001155
144
آشنایی با بیماری لكه سفید در میگو (W.S.D)
8900120002156
145
اصول بهداشت شیر
8900120001157
146
كارگاه آموزشی قوانین بهداشتی آبزیان و راهنمای آزمایشات تشخیصی آبزیان
8900120003159
147
كارگاه آموزشی اصول معاینه و نمونه‌برداری تشخیصی در ماهیان
8900120003160
148
تشخیص و اصلاح برگشتگی‌های شیردان در گاوهای شیری
8900120001162
149
اصول و روش نمونه‌برداری از مراكز پرورش آبزیان
8900120001163
150
ویژگی‌های عسل و روش‌های آزمون
8900120002164
151
كارگاه- میزگرد تخصصی نیوكاسل
8900120003165
152
كارگاه آموزشی مدیریت تغذیه و بهداشت مزارع پرورش میگو
8900120003166
153
بیماری‌های پیش معده نشخواركنندگان و نحوه درمان آنها
8900120001168
154
تشخیص بالینی بیماری‌ آنفلوانزای طیور
8900120002168
155
اصول تشخیص ناباروری در گاوهای شیری
8900120001169
156
كارگاه آموزشی تكنیك‌های كلونینگ ژن
8900120003170
157
كارگاه آموزشی همولنف‌شناسی و ایمنی‌شناسی میگو
8900123003171
158
آشنایی با فناوری نانو و كاربرد آن در دامپزشكی
8900120001172
159
كارگاه- میزگرد تخصصی برونشیت
8900120003175
160
مروری بر وضعیت بیماری‌‌های ویروسی ماهی در ایران
8900120002176
161
آشنایی با صنایع محصولات شیلاتی و بهداشت آن
8900123001177
162
دارو درمانی در طیور صنعتی
8900120001178
163
بیماری‌های تنفسی در دام بزرگ
8900120001179
164
آشنایی با اصول اولیه طب پرندگان خانگی
8900120001180
165
تجزیه و تحلیل شیر مخزن كل ‌گله به عنوان ابزاری در جهت پایش وضعیت بهداشتی پستان‌ها و كیفیت شیر
8900120002181
166
كارگاه- میزگرد تخصصی مایكوپلاسموز طیور
8900120003183
167
برونشیت عفونی طیور
8900120001184
168
مبارزه و مراقبت بیماری‌های باكتریایی در دام بزرگ
8900120001185
169
مشمشه، زئونوزی که باید بیشتر به آن توجه داشت
8900120002186
170
نکات کاربردی و تجارب بالینی در تجویز پادزیست‌ها به دام‌های بزرگ در شرایط ایران
8900120001187
171
اصول عملیات بهینه تولید (GMPs) در صنایع غذایی
9000120002188
172
كارگاه آموزشی عقیم‌سازی گربه به روش جراحی
9000120003189
173
پیشگیری از لنگش در گاو شیری (مراقبت از سم)
9000120003190
174
نیوكاسل طیور
9000120001192
175
راه های پیشگیری از باقیمانده‌های دارویی در محصولات دامی
9000120001193
 
 

 

 

ردیف
نام همایش‌های آموزشیمصوب سازمان نظام دامپزشكی
كد
1
سومین همایش میگوی ایران
8900123454141
2
نخستین همایش ملی فرآوری و بهداشت فرآورده‌های شیلاتی
8900123454142
3
همایش بیماری های مشترك بین انسان و حیوان
8900123454144
4
شانزدهمین كنگره ملی دامزشكی ایران
8900123454145
5
اولین كنگره بین المللی فارماكولوژی و علوم دارویی دامپزشكی
8700123454149
6
اولین كنگره بین المللی مدیریت بهداشتی و بیماری های آبزیان
8700123454150
7
اولین كنگره بین المللی بهداشت مواد غذایی
8800123454151
8
اولین كنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشكی
8800123454152
9
دومین كنگره بین المللی دامپزشكیطیور
8800123454153
10
همایش منطقه‌ای دامپزشكی و توسعه پایدار
8900123454158
11
دومین همایش ملی پاتوبیولوژی دامپزشكی
8900123454161
12
اولین كنگره نانو داروها
8900123454167
13
دومین كنگره بین‌المللی مدیریت بهداشتی و بیماری‌های آبزیان
8900123454173

ردیف
ارایه مقاله در همایش‌های آموزشیمصوب سازمان نظام دامپزشكی
كد
1
شانزدهمین كنگره دامپزشكی ایران
8902300721001
8902300722001
2
نخستین كنگره كلینیسین‌های دام‌های بزرگ
8912200712002
8912200712002
3
دومین كنگره بین‌المللی مدیریت بهداشتی و بیماری‌های آبزیان
98908200711003
8908200712003