اطلاعات سازمان نظام دامپزشکی استان ها

رئیس سازمان :

دکتر رضا دادخواه


آدرس

تبريز ـ چهارراه قطران ـ مجتمع تجاري خدماتي عمران ـ‌ طبقه چهارم پلاك 406 ، کدپستی: -

تلفن : 4423762 - 0413

فکس : 4424858 - 0413

سامانه پیام کوتاه : -

پست الکترونیک : info@AZSharghi.IranVC.ir

پورتال سازمانی : http:\\www.AZSharghi.IranVC.ir

رئیس سازمان :

دکتر سعید بهرامی


آدرس

اروميه ـ خيابان بعثت دوم ـ كوچه والی ـ جنب مسجد علی شهید ـ پلاك 4/44 ، کدپستی: -

تلفن : 33387099 - 044

فکس : 33387098 - 044

سامانه پیام کوتاه : -

پست الکترونیک : info@AZGharbi.IranVC.ir

پورتال سازمانی : http:\\www.AZGharbi.IranVC.ir

رئیس سازمان :

دکتر فرزاد جامعی


آدرس

اردبيل ـ بزرگراه شهدا - خيابان دامپزشكي - اداره كل دامپزشكي استان اردبيل ، کدپستی: -

تلفن : 3364981 - 0453

فکس : 3364980 - 0453

سامانه پیام کوتاه : -

پست الکترونیک : info@Ardabil.IranVC.ir

پورتال سازمانی : http:\\www.Ardabil.IranVC.ir

رئیس سازمان :

دکتر غلامرضا قلمکاری


آدرس

اصفهان ـ خيابان جي ـ روبروي تالار شهروند ، کدپستی: -

تلفن : 35249487،8 - 031

فکس : 35249487،8 - 031

سامانه پیام کوتاه : -

پست الکترونیک : info@Esfahan.IranVC.ir

پورتال سازمانی : http:\\www.Esfahan.IranVC.ir

رئیس سازمان :

دکتر محمود متمنی شربیانی


آدرس

كرج- میدان شهید فهمیده-ساختمان پاسارگاد –طبقه دوم- واحد 8 ، کدپستی: -

تلفن : 32772515 - 026

فکس : 32775159 - 026

سامانه پیام کوتاه : -

پست الکترونیک : info@Alborz.IranVC.ir

پورتال سازمانی : http:\\www.Alborz.IranVC.ir

رئیس سازمان :

دکتر سیاوش طور سنگسرکی


آدرس

ايلام ـ جاده كمربندي – شبكه دامپزشكي شهرستان ايلام ، کدپستی: 7889169311

تلفن : 2245869 - 0843

فکس : 2245869 - 0843

سامانه پیام کوتاه : -

پست الکترونیک : info@Ilam.IranVC.ir

پورتال سازمانی : http:\\www.Ilam.IranVC.ir

رئیس سازمان :

دکتر عبدالمجید کوثری نژاد


آدرس

بوشهر ـ خیابان ورزش ـ بن بست دامپزشکی ـ اداره کل دامپزشکی استان ، کدپستی: -

تلفن : 3335992 - 077

فکس : 3335992 - 077

سامانه پیام کوتاه : -

پست الکترونیک : info@Bushehr.IranVC.ir

پورتال سازمانی : http:\\www.Bushehr.IranVC.ir

رئیس سازمان :

دکتر رامین سلامتی


آدرس

تهران ـ خیابان فلسطین- کوچه شمشاد پلاک 5 ، کدپستی: -

تلفن : 61061154 - 021

فکس : 61061154 - 021

سامانه پیام کوتاه : -

پست الکترونیک : info@Tehran.IranVC.ir

پورتال سازمانی : http:\\www.Tehran.IranVC.ir

رئیس سازمان :

دکتر مهدی امیر محمدی


آدرس

جیرفت- میدان مدرس ، کدپستی: 7861716156

تلفن : 43219160،1 - 034

فکس : 43219160،1 - 034

سامانه پیام کوتاه : -

پست الکترونیک : info@JKerman.IranVC.ir

پورتال سازمانی : http:\\www.JKerman.IranVC.ir

رئیس سازمان :

خانم دکتر مریم همت زاده


آدرس

شهركرد ـ صندوق پستي 8816789399 ، کدپستی: -

تلفن : 32253820 - 038

فکس : 32253820 - 038

سامانه پیام کوتاه : -

پست الکترونیک : info@Bakhtiyari.IranVC.ir

پورتال سازمانی : http:\\www.Bakhtiyari.IranVC.ir

رئیس سازمان :

دکتر مجید کوشکی


آدرس

مشهد ـ كيلومتر 2 جاده آسيايي ـ بعد از پليس راه امام هادي ـ سه راهي دانش ـ اداره كل دامپزشكي استان ، کدپستی: -

تلفن : 36233747 - 051

فکس : 36233747 - 051

سامانه پیام کوتاه : -

پست الکترونیک : info@Khorasan.IranVC.ir

پورتال سازمانی : http:\\www.Khorasan.IranVC.ir

رئیس سازمان :

دکتر رضا کمیلی


آدرس

بيرجند ـ خيابان جمهوري اسلامي ـ پشت پارك آزادي ـ اداره كل دامپزشكي استان خراسان جنوبي ، کدپستی: -

تلفن : 32400309 - 056

فکس : 32400309 - 056

سامانه پیام کوتاه : -

پست الکترونیک : info@KhorasanJO.IranVC.ir

پورتال سازمانی : http:\\www.KhorasanJO.IranVC.ir

رئیس سازمان :

دکتر ابوالقاسم کاظمیان


آدرس

بجنورد ـ ابتداي بلوار مصلي ـ باغ كشاورزي ـ اداره ‌كل دامپزشكي خراسان شمالي ، کدپستی: -

تلفن : 32238115 - 058

فکس : 32221310 - 058

سامانه پیام کوتاه : -

پست الکترونیک : info@KhorasanSH.IranVC.ir

پورتال سازمانی : http:\\www.KhorasanSH.IranVC.ir

رئیس سازمان :

دکتر هدایت الله تقویانپور


آدرس

اهواز ـ صندوق پستی 4147-61335 ، کدپستی: -

تلفن : 33339373 - 061

فکس : 33339373 - 061

سامانه پیام کوتاه : -

پست الکترونیک : info@Khoozestan.IranVC.ir

پورتال سازمانی : http:\\www.Khoozestan.IranVC.ir

رئیس سازمان :

دکتر افشین عراقی


آدرس

زنجان- انتهاي خيابان خرمشهرـ مقابل شهر بازي ، کدپستی: 4516943374

تلفن : 33775310 - 024

فکس : 33775311 - 024

سامانه پیام کوتاه : -

پست الکترونیک : info@Zanjan.IranVC.ir

پورتال سازمانی : http:\\www.Zanjan.IranVC.ir

رئیس سازمان :

دکتر علی نقی تقی پور


آدرس

سمنان ـ بلوار بسيج- ساختمان شماره 2 جهاد كشاورزي ، کدپستی: -

تلفن : 33438330 - 023

فکس : 33438311 - 023

سامانه پیام کوتاه : -

پست الکترونیک : info@Semnan.IranVC.ir

پورتال سازمانی : http:\\www.Semnan.IranVC.ir

رئیس سازمان :

دکتر عبدالرب گلدرزهی


آدرس

زاهدان - خیابان امام خمینی غربی داخل محوطه اداره جهاد کشاورزی شهرستان ، کدپستی: -

تلفن : 33518481 - 054

فکس : 33518481 - 054

سامانه پیام کوتاه : -

پست الکترونیک : info@SB.IranVC.ir

پورتال سازمانی : http:\\www.SB.IranVC.ir

رئیس سازمان :

دکتر احمدرضا تابع بردبار


آدرس

خیابان تختی - چهارراه راهنمایی - جنب اداره راهنمایی و رانندگی استان فارس ، کدپستی: 7136835435

تلفن : 32235401،2 - 071

فکس : 32235403 - 071

سامانه پیام کوتاه : -

پست الکترونیک : info@Fars.IranVC.ir

پورتال سازمانی : http:\\www.Fars.IranVC.ir

رئیس سازمان :

دکتر حمید رضایی


آدرس

قزوين - صندوق پستي 341451414 ( دفتر پستي طريق‌القدس) ، کدپستی: -

تلفن : 33320314 - 028

فکس : 33320314 - 028

سامانه پیام کوتاه : -

پست الکترونیک : info@Qazvin.IranVC.ir

پورتال سازمانی : http:\\www.Qazvin.IranVC.ir

رئیس سازمان :

دکتر مسعود عربشاهی


آدرس

قم ـ خيابان امام خميني ـ جنب بانک کشاورزی ساختمان اداره جهاد شهرستان -انتهای حیاط ، کدپستی: -

تلفن : 36621969 - 025

فکس : 36621969 - 025

سامانه پیام کوتاه : -

پست الکترونیک : info@Qom.IranVC.ir

پورتال سازمانی : http:\\www.Qom.IranVC.ir

رئیس سازمان :

خانم دکتر نگین مظفری


آدرس

سنندج - میدان ظفریه - کوچه کوسالان - پلاک 42 ، کدپستی: -

تلفن : 33561573 - 087

فکس : 33561573 - 087

سامانه پیام کوتاه : -

پست الکترونیک : info@Kurdistan.IranVC.ir

پورتال سازمانی : http:\\www.Kurdistan.IranVC.ir

رئیس سازمان :

دکتر رضا احمدی


آدرس

كرمان ـ صندوق پستي 76175-115 ، کدپستی: -

تلفن : 32134306 - 034

فکس : 32134306 - 034

سامانه پیام کوتاه : -

پست الکترونیک : info@Kerman.IranVC.ir

پورتال سازمانی : http:\\www.Kerman.IranVC.ir

رئیس سازمان :

دکتر کامیار محمدزاده


آدرس

ميدان سپاه بلوار كشاورز - جنب بانك كشاورزي طبقه پنجم ساختمان صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي استان كرمانشاه ، کدپستی: -

تلفن : 38390860 - 083

فکس : 38390871 - 083

سامانه پیام کوتاه : -

پست الکترونیک : info@Kermanshah.IranVC.ir

پورتال سازمانی : http:\\www.Kermanshah.IranVC.ir

رئیس سازمان :

دکتر محسن صادقی منصورخانی


آدرس

ياسوج ـ خيابان طالقاني ـ طبقه همكف ـ اداره كل دامپزشكي استان كهگيلويه ، کدپستی: -

تلفن : 33220405 - 074

فکس : 33220405 - 074

سامانه پیام کوتاه : -

پست الکترونیک : info@KB.IranVC.ir

پورتال سازمانی : http:\\www.KB.IranVC.ir

رئیس سازمان :

دکتر مهران شکیبایی


آدرس

گرگان ـ كمربندي شرقي – خيابان دانشگاه آزاد – خيابان شهرك مولوي 2 ، کدپستی: 4914743755

تلفن : 2154929 - 0173

فکس : 2154929 - 0173

سامانه پیام کوتاه : -

پست الکترونیک : info@Golestan.IranVC.ir

پورتال سازمانی : http:\\www.Golestan.IranVC.ir

رئیس سازمان :

دکتر سعید احمدی شاد


آدرس

رشت ـ گلسار - نبش خیابان 86 - روبروی اداره تامین اجتماعی - برج کاوه – طبقه 8 - واحد 15 ، کدپستی: 4163857357

تلفن : 33112845 - 013

فکس : 33112845 - 013

سامانه پیام کوتاه : -

پست الکترونیک : info@Gilan.IranVC.ir

پورتال سازمانی : http:\\www.Gilan.IranVC.ir

رئیس سازمان :

دکتر سید احسان الله موسوی


آدرس

خيابان انقلاب - كوچه شهيد كريميان - روبروي كفش ملي ، کدپستی: 6813877976

تلفن : 33233741 - 066

فکس : 33233742 - 066

سامانه پیام کوتاه : -

پست الکترونیک : info@Lorestan.IranVC.ir

پورتال سازمانی : http:\\www.Lorestan.IranVC.ir

رئیس سازمان :

دکتر محمدحسن گلپایگانی


آدرس

ساري ـ بلوار پاسداران روبروی بیمارستان بوعلی کوچه شهید رضایی ، اولین بن بست سمت راست ، کدپستی: 4814938941

تلفن : 33341836-7 - 011

فکس : 33341838 - 011

سامانه پیام کوتاه : -

پست الکترونیک : info@Mazandaran.IranVC.ir

پورتال سازمانی : http:\\www.Mazandaran.IranVC.ir

رئیس سازمان :

دکتر احمد اصلانی


آدرس

اراک - سردشت - روبروی شبکه دامپزشکی شهر اراک - ابتدای خیابان فرهنگیان (تربیت معلم) ، کدپستی: -

تلفن : 32724530 - 086

فکس : 32724530 - 086

سامانه پیام کوتاه : -

پست الکترونیک : info@Markazi.IranVC.ir

پورتال سازمانی : http:\\www.Markazi.IranVC.ir

رئیس سازمان :

دکتر سید امیرمختار بهاری میمندی


آدرس

بندرعباس ـ بلوارامام‌خميني ـ خيابان طلوع ـ اداره كل دامپزشكي استان ، کدپستی: -

تلفن : 33681372 - 076

فکس : 33681372 - 076

سامانه پیام کوتاه : -

پست الکترونیک : info@Hormozgan.IranVC.ir

پورتال سازمانی : http:\\www.Hormozgan.IranVC.ir

رئیس سازمان :

دکتر مسعود ذوالحواریه


آدرس

همدان ‌ـ بلوار ملت پایین تر از راهنمایی و رانندگی - اداره کل دامپزشکی ، کدپستی: -

تلفن : 32676660 - 081

فکس : 32676660 - 081

سامانه پیام کوتاه : -

پست الکترونیک : info@Hamedan.IranVC.ir

پورتال سازمانی : http:\\www.Hamedan.IranVC.ir

رئیس سازمان :

دکتر کاظم نجفی فیروزآباد


آدرس

يزد ـ بلوار دانشجو - سازمان جهاد کشاورزی - جنب بانک کشاورزی ، کدپستی: -

تلفن : 36281155 - 035

فکس : 36248345 - 035

سامانه پیام کوتاه : -

پست الکترونیک : info@Yazd.IranVC.ir

پورتال سازمانی : http:\\www.Yazd.IranVC.ir