بازدید :

قوانین، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها

دستورالعمل ارزشيابي متقاضيان صدور/تمديد مجوز يا پروانه خدمات دامپزشكي بخش غيردولتي
 
   

دستورالعمل ارزشيابي متقاضيان صدور/تمديد مجوز يا پروانه خدمات دامپزشكي بخش غيردولتي

 

فهرست                                                                                                          صفحه

 1. مقدمه   .......................................................................................................................................   3
 2. تعاريف، واژه‌ها و اصطلاحات ......................................................................................................   3
 3. کلیات..............................................................................................................................................4
 4. شرايط دامپزشكان و ساير رده‌هاي دامپزشكي براي ارزشيابي....................................................4
 5. وظایف کمیته كشوري ارزشيابي....................................................................................................4
 6. اعضاي كميته كشوري ارزشيابي....................................................................................................5
 7. وظایف کمیته استانی ارزشيابي.....................................................................................................5
 8. اعضاي کمیته استانی ارزشيابي.....................................................................................................5
 9. ضوابط و نحوه محاسبه امتيازات عوامل امتيازآور براي تعيين امتياز متقاضي............................5
 10. امتياز لازم برای صدور مجوز/پروانه..............................................................................................5
 11. امتياز لازم برای تمدید مجوز/پروانه.............................................................................................6
 12. نحوه محاسبه امتیازات بخش عمومی و آموزشی........................................................................6
 13. نحوه تقاضاي اعضا براي ارزشيابي................................................................................................8

 

 

      جداول و فرم‌ها

 1. جدول شماره 1- نحوه توزیع امتیازات مربوط به سوابق ایثارگری................................................6
 2. جدول شماره 2 بخش آموزشي (برای صدور و تمدید مجوز/پروانه) .............................................7
 3. جدول شماره 3- امتيازات صدور مجوز/پروانه..............................................................................9
 4. جدول شماره 4- امتيازات تمديد پروانه .......................................................................................10
 5. فرم شماره 1- فرم اخذ مشخصات متقاضي صدور/تمديد مجوز يا پروانه فعاليت در امور دامپزشكي........................................................................................................................................11
 6. فرم شماره 2- جمع‌بندي امتيازات مربوط به متقاضيان صدور مجوز/پروانه................................12
 7. فرم شماره 3- جمع‌بندي امتيازات مربوط به متقاضيان تمديد مجوز/پروانه..............................13

 

     گواهي امتياز ........................................................................................................................................14  

 

 

 

 

 

 

 

 

دستورالعمل ارزشيابي متقاضيان صدور/تمديد مجوز يا پروانه خدمات دامپزشكي بخش غيردولتي

 مقدمه:

    تنظیم روابط حرفه‌ای، استاندارد سازی مشاغل و همکاری در اجرای صحیح قوانین و مقررات با دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله اهداف و وظایف سازمان نظام دامپزشكي جمهوری اسلامی ایران است. در اين راستا دستورالعمل ارزشيابي متقاضيان صدور/تمديد مجوز يا پروانه خدمات دامپزشكي بخش غيردولتي، به استناد بند 3 و 4 ماده 3 قانون سازمان نظام دامپزشكي ج.ا.ا، ماده 2 قانون افزایش بهره‌وری بخش كشاورزي و منابع طبیعی و قانون نظام جامع دامپروری کشور، ماده 19 آيين نامه نظارت بهداشتي و بخشنامه شماره 70467/31 مورخ 25/12/1386، که در جلسه مورخ 31/03/1394 شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا به تصویب رسید به شرح زیر می باشد:

ماده 1- تعاريف، واژه‌ها و اصطلاحاتی که در این دستورالعمل مورد استفاده قرار می‌گیرد به شرح ذیل می‌باشد :

 1. سازمان نظام: منظور سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران می‌باشد.
 2. سازمان دامپزشكی: منظور سازمان دامپزشكي كشور می‌باشد.
 3. شوراي مركزي: منظور شوراي مركزي سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران می‌باشد.
 4. شوراي نظام استان: منظور شوراي نظام دامپزشكي استان می‌باشد.
 5. خدمات دامپزشکی بخش غير دولتي شامل: درمانگاه‌ها(كلينيك‌ها)، مجتمع‌هاي درماني (پلي‌كلينيك‌ها)، آزمايشگاه‌ها، داروخانه‌ها، بيمارستان‌هاي دامي، اشتغال به امور درمانی، مراكز تلقيح مصنوعي، مايه‌كوبي و ... مي‌باشد.
 6. ارزشيابي: فرايندي است كه در آن شرايط عمومي، فني و تخصصي اعضاي حقيقي سازمان براي فعاليت در زمينه ارائه خدمات فنی دامپزشكي و سطح كيفيت كارهاي در دست انجام يا انجام شده اعضای حقیقی در مقاطع يا دوره زماني معين مورد بررسي و تأييد قرار مي‌گيرد.
 7. امتياز: عبارت از نمره‌اي است كه براي هر يك از عوامل تعيين شده براي ارزشيابي كه اصطلاحاً به آن‌ها ضوابط تعیین صلاحيت و امتياز‌بندي اطلاق مي‌شود، تعلق می‌گیرد.
 8. حد نصاب: حداقل امتياز از مجموع امتيازاتي است كه هر فرد واجد صلاحيت بايد از عوامل تعيين شده براي ارزشيابي كسب نمايد.
 9. كميته ارزشيابي: متشكل از كارشناسان منتخبي است كه انجام امور مربوط به ارزشيابي را در سازمان نظام به عهده دارند.
 10.  گواهي امتياز : مجوز رسمي است كه براساس ضوابط اين دستورالعمل به منظور اعلام پذيرش تقاضاي  اعضای دامپزشكي برای صدور/تمديد مجوز يا پروانه صادر مي‌گردد.
 11. کارآموزی: برنامه آموزشي مرتبط با حرفه است كه به منظور انتقال دانش و تجارب تخصصي و شغلي از دامپزشكان عضو سازمان نظام كه مورد تأييد سازمان نظام یا سازمان دامپزشكي مي‌باشند، به متقاضيان صدور مجوز يا پروانه‌هاي خدمات دامپزشكي توسط سازمان نظام يا سازمان دامپزشكي ارائه‌مي‌گردد.
 12. كنگره: شامل نشست‌هاي علمي، سمينار، گردهمايي، كنگره و سمپوزيوم در سطوح ملي، منطقه‌اي، قاره‌اي، بين‌المللي و جهاني است که با اهداف علمی- فنی و آموزشي برگزار می‌گردد.
 13. مقاله: نوشته علمي كه در نتيجه تحقيقات و يا تجارب علمي و گردآوري آخرين اطلاعات دانش روز تدوين شده و در يكي از نشريات معتبر داخلي يا خارجي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به چاپ رسيده و يا مورد پذيرش قرار گرفته باشد.
 14. كارگاه‌ آموزشي: برنامه آموزشي است كه با هدف ارتقاء سطح علمي و توسعه مهارت‌هاي فني و شغلي به صورت تئوري و عملي و با مشاركت و تبادل نظر شركت‌كنندگان برگزار مي‌شود.
 15. اختراع و اکتشاف: اختراعات و اکتشافاتی که در سطح داخلی یا بین‌المللی به نام شخص متقاضي و توسط سازمان‌هاي ذي‌صلاح به ثبت رسیده باشند و در حرفه دامپزشکی کاربرد داشته باشند.

 

ماده 2- کلیات:

حداقل امتیازات مورد نیاز برای صدور و تمدید مجوز/پروانه خدمات دامپزشکی اعم از درمانگاه‌ها (كلينيك‌ها)، مجتمع‌هاي درماني (پلي كلينيك‌ها)، آزمايشگاه‌ها، داروخانه‌ها، بيمارستان‌هاي دامي، اشتغال به امور درمانی، مراكز تلقيح مصنوعي و مايه‌كوبي به شرح ذیل می‌باشد:

 1. حداقل امتياز عمومی و آموزشی براي شروع فعاليت در امور دامپزشكي (صدور مجوز/پروانه):
  1. در تهران 200 امتياز 
  2. در كلان‌شهرها 170 امتياز   
  3. در مراكز استان‌ها غیر از کلان‌شهرها 110 امتياز
  4. در شهرستان‌ها 80 امتياز            
  5. در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته 50 امتياز
 2. حداقل امتياز آموزشی براي تمديد مجوز/پروانه فعاليت در امور دامپزشكي به ازای هر سال:
  1. در تهران 45 امتياز آموزشی
  2. در كلان‌شهرها 30 امتياز  آموزشی
  3. در مراكز استان‌ها غیر از کلان‌شهرها 25 امتياز آموزشی
  4. در شهرستان‌ها 20 امتياز آموزشی                        
  5. در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته 15 امتياز آموزشی       

 

ماده3 - شرايط دامپزشكان و ساير رده‌هاي دامپزشكي براي ارزشيابي:

 1. تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران
 2. دارا بودن دانش‌نامه/گواهی موقت فارغ‌التحصیلی معتبر دكتري حرفه‌اي دامپزشكي براي دامپزشكان و مدارك كارداني، كارشناسي يا كارشناسي ارشد مرتبط براي ساير رده‌هاي دامپزشكي از يكي از مراكز معتبر مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري
 3. عضويت در سازمان نظام و دارا بودن كارت معتبر نظام دامپزشكي براي دامپزشكان و ساير رده‌هاي دامپزشكي
 4. نداشتن محروميت از فعاليت‌هاي حرفه‌اي براساس آراي قطعی هيأت‌هاي بدوي و عالي انتظامي سازمان نظام در زمان ارزشیابی

تبصره: پس از طی دوران محرومیت مورد ارزشیابی قرار خواهند گرفت.

 1. ارائه درخواست ارزشيابي طبق فرم‌هاي مربوطه

 

ماده 4- برای نظارت و پیگیری اجرای دقیق ضوابط و مقررات این دستورالعمل کمیته كشوري ارزشيابي با وظایف زیر تشکیل می گردد:

 1. نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل و ارزيابي عملكرد كميته استاني ارزشيابي
 2. بررسی پیشنهادات، شکایات واصله و در صورت نياز تجديد نظر در ارزشيابي صادره از سوي شوراي نظام استان
 3. بازنگري و پيشنهاد اصلاح دستورالعمل به شوراي مركزي
 4. جلسات كميته ارزشيابي حداقل هر سه ماه یک بار تشکیل و با حضور چهار نفر از اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه با رأي موافق حداقل 3 نفر از اعضاي كميته قابل اجرا مي‌باشد.

تبصره 1- دبير كميته صورتجلسات را تنظيم و به امضاء اعضاي كميته مي‌رساند.

تبصره 2- مصوبات حسب مورد توسط رئیس سازمان نظام برای اجرا ابلاغ می‌شود.

 

ماده 5- كميته كشوري ارزشيابي متشكل از افراد ذيل مي‌باشند:

 1. رئيس سازمان نظام (رئیس)
 2. معاون بهداشت، آموزش و توسعه سازمان نظام (نايب رئیس)
 3. رئيس سازمان دامپزشكي يا نماينده تام الاختيار وي
 4. معاون تشخيص و درمان سازمان دامپزشكي
 5. یک نفر از اعضای شوراهای نظام استان به انتخاب رئيس سازمان نظام
 6. نماينده وزير علوم در شوراي مركزي سازمان يا نماينده ايشان
 7. يك نفر از اعضاي شوراي مرکزی سازمان نظام شاغل در بخش غيردولتي به انتخاب رئيس سازمان نظام (دبیر)

ماده6 برای ارزیابی مدارک و مستندات و اجرای این دستورالعمل در نقاط مختلف کشور در هر استان کمیته‌ای با نام کمیته استانی ارزشيابي با وظایف و اختیارات زیر تشکیل می‌گردد:

 1. بررسي مدارك متقاضي و استعلام‌هاي لازم از مراجع ذي‌ربط در صورت نياز
 2. ارزشيابي متقاضي طبق دستورالعمل
 3. تعيين و تصويب امتياز متقاضي در فرم‌هاي شماره دو يا سه
 4. صدور گواهي ارزشيابي امتياز متقاضي در صورت كسب حداقل امتياز لازم توسط رئيس کمیته استانی ارزشيابي
 5. مستندسازی و ضبط مدارك در پرونده ارزشيابي متقاضي و ارسال مستندات و گزارشات ارزشیابی به كميته ارزشيابي کشوری ظرف مدت 20 روز

تبصره- استعلام مورد نیاز توسط رییس شوراي نظام استان انجام می‌پذیرد.

 

ماده7 - كمیته استانی ارزشيابي متشكل از افراد ذيل مي‌باشد:

 1. رئيس شوراي نظام استان (رئيس كميته)
 2. یک نفر از اعضای شورای استانی به انتخاب شورا به عنوان دبیر
 3. يك نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌های استان و يا مراكز تحقيقاتي جهاد استان عضو سازمان نظام به انتخاب رئیس شوراي نظام استان
 4. مدير كل دامپزشكي استان يا نماينده تام الاختيار وي
 5. یک نفر از اعضاي نظام دامپزشكي شاغل در بخش خصوصی دامپزشكي استان به انتخاب شورای نظام استان

تبصره 1- در صورت عدم تحقق بند 3 يك نفر از اعضاي شوراي نظام استان جايگزين مي‌گردد.

تبصره 2- جلسات كميته ارزشيابي حداقل هر ماه یک بار تشکیل و با حضور سه نفر از اعضاء رسميت مي‌يابد.

 

ماده 8- ضوابط و نحوه محاسبه امتيازات عوامل امتيازآور براي تعيين امتياز متقاضي:

8-1-  امتياز لازم برای صدور مجوز/پروانه

كليه متقاضيان دريافت مجوز/پروانه فعاليت در مكان‌هاي زير بايد از امتيازات لازم به شرح زير برخوردار باشند:

تهران*: حداقل50 امتياز عمومي + حداقل 150 امتياز آموزشي = حداقل 200 امتياز

كلان‌شهرها: حداقل 40 امتياز عمومي + حداقل 130 امتياز آموزشي = حداقل 170 امتياز

مراكز استان‌ها غیر از کلان‌شهرها: حداقل 30 امتياز عمومي + حداقل 80 امتياز آموزشي = حداقل 110 امتياز

شهرستان‌ها: حداقل 20 امتياز عمومي + حداقل 60 امتياز آموزشي = حداقل 80 امتياز

مناطق محروم و كمتر توسعه يافته: حداقل 15 امتياز عمومي + حداقل 35 امتياز آموزشي = حداقل 50 امتياز

* منظور تهران بزرگ و كليه شهرستان‌هاي تهران به جز شهرستان‌هاي دماوند و فيروزكوه است.

تبصره: کلان شهرها، شهرستان‌ها و مناطق محروم و كمتر توسعه يافته بر اساس تقسیمات کشوری طبقه بندی می‌شوند.

 

8-2-  امتياز لازم برای تمدید مجوز/پروانه

دامپزشكاني كه قبلا مجوز/پروانه دريافت نموده‌اند براي تمديد آن بايد امتيازات آموزشي را بر مبنای جدول شماره 2 بخش آموزشی بند 8-3- کسب نمايند.

تهران: به ازای هر سال 45 امتياز آموزشی

كلان‌شهرها: به ازای هر سال 30 امتياز آموزشی

مراكز استان‌ها غیر کلان‌شهرها: به ازای هر سال 25 امتياز آموزشی

شهرستان‌ها: به ازای هر سال 20 امتياز آموزشی

مناطق محروم و كمتر توسعه يافته: به ازای هر سال 15 امتياز آموزشی

 

8-3- نحوه محاسبه امتیازات بخش عمومی و آموزشی عبارتند از:

الف) بخش عمومي (صدور مجوز/پروانه):

1- سابقه كار دامپزشكي                             حداكثر 50 امتياز

1-1-  هر سال سابقه كارمرتبط با مجوز/پروانه 3 امتياز و غیر مرتبط        1 امتیاز   

 1.   عضویت در هیأت‌‌هاي بدوی انتظامی براي هر دوره 4 ساله  4 امتياز 
 2.  عضويت درکمیته‌های تخصصی سازمان نظام براي هر دوره 4 ساله    4 امتیاز
 3.  براي تمام مدت سوابق کارشناسان اداری فنی دامپزشکی دولتی و غیر دولتی 10 امتیاز      

 

2- تحصيلات تكميلي                                 حداكثر 20 امتياز    

2-1- مرتبط با مجوز/پروانه Ph.D و   DVSc 20 امتیاز

2-2-  مرتبط با مجوز/پروانه MPVM،  MScو MPH    10 امتیاز

2-3- غیر مرتبط با مجوز/پروانه Ph.D و DVSc       10 امتیاز

2-4- غیر مرتبط با مجوز/پروانه MPVM ، MSc و MPH     5  امتیاز

 

3- سوابق ایثارگری                                   حداكثر 15 امتياز 

براساس توضیحات جدول شماره 1

4- تعداد پرسنل                                       حداكثر 20 امتياز             

 هر نفر با مدرك دکتري حرفه‌اي دامپزشكي 5 امتياز، ساير رده‌هاي دامپزشكي  3 امتياز  

5- سكونت در استان محل درخواست              حداكثر 20 امتياز

به ازاي هر 12 ماه 4 امتياز         

 1. عضویت در شورای مرکزی سازمان نظام براي هر دوره 4 ساله  20 امتیاز
 2. عضویت در هیأت‌ عالی انتظامی براي هر دوره 4 ساله  10 امتياز    
 3.  عضویت در شوراهای استانی نظام دامپزشکی براي هر دوره 4 ساله  10 امتیاز

                                                                                 جمع كل 165 امتياز      

جدول شماره 1- نحوه توزیع امتیازات مربوط به سوابق ایثارگری

ردیف

درصد جانبازی

مدت اسارت

مدت خدمت داوطلبانه در جبهه

ميزان امتیاز

1

5 - 10 درصد

3 - 12 ماه

3 - 12 ماه

5

2

تا 25 درصد

تا 30 ماه

تا 30 ماه

8

3

تا 35 درصد

تا 42 ماه

تا 42 ماه

11

4

تا 50 درصد

تا 60 ماه

تا 60 ماه

13

5

بالاتر از 50 درصد

بالاتر از 60 ماه

بالاتر از 60 ماه

15

 

 

ب) بخش آموزشي (صدور و تمديد مجوز/پروانه):

جدول شماره 2- بخش آموزشي (برای صدور و تمدید مجوز/پروانه)

ردیف

عنوان

شرح

امتیاز صدور

امتیاز تمدید

1

شركت در دوره‌هاي عملي (كارآموزي) مرتبط

هر 5 روز 1 امتياز

برای صدور مجوز/پروانه كسب 20 امتياز الزامی است.

حداكثر 20 امتياز

2

حضور در كنگره

هر روز 1 تا 5 امتياز بنا به تشخیص کمیته استانی

حداكثر 30 امتياز

بدون سقف

3

ارائه مقاله در كنگره

هرمقاله 5 امتیاز

ارائه مقاله الزامي است.

حداكثر 20 امتياز

حداكثر 20 امتياز

4

كارگاه‌ آموزشي

هر روز  5 امتياز

حداكثر 30 امتياز

حداكثر 30 امتياز

5

انتشار مقاله در نشریات علمي- پژوهشي و ترويجي معتبر

هر مقاله بین 1 تا 5 امتياز در نشریات علمی پژوهشی و 1 تا 3 امتیاز در نشریات ترویجی بنا به تشخیص کمیته استانی

حداكثر 20 امتياز

حداكثر 40 امتياز

6

اختراع و اکتشاف

هر اختراع 10 امتياز

حداكثر 30 امتياز

حداكثر 30 امتياز

7

چاپ كتب علمی تأليف شده مرتبط دامپزشكي

هر کتاب  5  تا 20 امتياز بنا به تشخیص کمیته استانی

حداكثر 30 امتياز

حداكثر 60 امتياز

8

چاپ كتب علمی ترجمه شده مرتبط دامپزشكي

هر کتاب  2  تا 10 امتياز بنا به تشخیص کمیته استانی

حداكثر 20 امتياز

حداكثر 30 امتياز

9

شركت در دوره‌هاي مدون

هر دوره 5 امتياز

حداكثر 70 امتياز

حداكثر 70 امتياز

10

تدریس دوره‌های مدون و کارگاه‌ها و تأليف دوره‌هاي مدون غير حضوري مورد تأیید سازمان نظام

هر دوره يا كارگاه 3 تا 5 امتياز

بنا به تشخیص کمیته استانی

حداكثر 30 امتياز

حداكثر 30 امتياز

11

پذیرش کارآموز

هر 5 روز 1 امتياز

حداكثر 30 امتياز

حداكثر 30 امتياز

 

 

تبصره 1- شرکت در کارآموزی مرتبط برای صدور مجوز/پروانه الزامی است.

تبصره 2- در هر کنگره امتياز حداكثر 2 مقاله برای هر نفر محسوب مي‌شود.

تبصره 3- میزان امتیاز برای نویسنده مسؤول یا نگارنده اول مقاله یا کتب 60 درصد ، برای نفر دوم 50 درصد، برای نفر سوم 40 درصد و برای سایرین 10 درصد در نظر گرفته می‌شود.

تبصره 4- حداکثر 30 درصد امتیازات هر نفر در سال می‌تواند به صورت غیر حضوری باشد.

تبصره 5- هر روز جلسه آموزشی حداقل 6 ساعت می‌باشد.

تبصره 6- برای صدور مجوز/پروانه كسب حداقل 35 امتياز از دوره‌های مدون براي تهران، حداقل 25 امتیاز  براي کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها و حداقل 20 امتياز برای شهرستان‌ها الزامي است.

تبصره7- برای تمدید مجوز/پروانه کسب حداقل 35 امتیاز از امتیازات دوره‌های آموزشی مدون برای تهران و کلان‌شهرها، حداقل 25 امتیاز برای مراکز استان‌ها، حداقل 20 امتیاز برای شهرستان‌ها و حداقل 10 امتیاز برای مناطق محروم و كمتر توسعه يافته الزامی می‌باشد.

تبصره 8- تعيين و احتساب امتيازات به عهده كميته استانی ارزشيابي مي‌باشد.

تبصره 9- كميته ارزشيابي مي‌تواند براي تأييد مدارك ارائه شده از مراجع ذي‌ربط استعلام كند.

تبصره 10- كسب امتیاز دوره مدون در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته پس از صدور مجوز/پروانه تا مدت یک‌سال با اخذ تعهد بلا‌مانع است.

تبصره 11- براي تمديد مجوز/پروانه در مراكز استان پذيرش حداقل 2 نفر كارآموز در سال الزامي مي‌باشد.

 

ماده  9- نحوه تقاضاي اعضا براي ارزشيابي:

متقاضيان تقاضاي كتبي خود را مطابق فرم شماره يك كه حاوي اطلاعات مربوط به متقاضي و نكات ضروري كه متقاضي لازم است تعهد و رعايت نمايد تكميل و به همراه مدارك زير به دبيرخانه شوراي نظام استان ارائه‌مي‌كند.

9-1- فتوكپي مدرك تحصيلي

9-2- يك نسخه تصوير مستندات مربوط به بندهاي ماده 8 برابر اصل شده توسط شوراي نظام استان در صورت درخواست استفاده از امتيازات بندهاي مذكور

9-3- رسيد بانكي مربوط به پرداخت هزينه ارزشيابي به مبلغ 500.000 ریال به حساب سازمان نظام براي ارزشيابي در سال 1394 و براي سال‌هاي بعد بنا به ضريب رسمي تورم اعلام شده از سوي مراجع ذي‌ربط

9-4- دو قطعه عكس پرسنلي

 

ماده  10- صدور گواهي ارزشيابي متقاضيان توسط كميته استاني ارزشيابي و با امضاي رئيس شوراي نظام استان انجام مي‌گيرد.

ماده 11- متقاضيان ارزشيابي شده در صورت اعتراض به نتيجه ارزشيابي مي‌توانند ظرف مدت 20 روز از ابلاغ نتيجه ارزشيابي اعتراض خود را به شوراي نظام استان يا كميته استاني ارزشيابي ارسال نمايند. در صورت عدم تغییر نتیجه، موضوع در کمیته ارزشیابی کشوری مطرح خواهد شد.

ماده 12 - این دستورالعمل در 12 ماده، 50 بند و 18 تبصره در تاریخ 31/03/1394 به تصویب شورای مركزی رسید و مقرر شد برای اجرا به شوراي نظام دامپزشكي استان‌ها ابلاغ گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره 3- امتيازات صدور مجوز/پروانه

حداقل امتياز لازم براي شروع فعاليت در امور دامپزشكي

محل فعاليت

امتياز عمومي

امتياز آموزشي

جمع امتيازات

تهران

50 امتياز

150 امتياز

200 امتياز

كلان‌شهرها

40 امتياز

130 امتياز

170 امتياز

مراكز استان‌ها غير از كلان شهرها

30 امتياز

80 امتياز

110 امتياز

شهرستان‌ها

20 امتياز

60 امتياز

80 امتياز

مناطق محروم و كمتر توسعه يافته

15 امتياز

35 امتياز

50 امتياز

امتيازات مربوط به شروع فعاليت در امور دامپزشكي

بخش عمومي

سابقه كار دامپزشكي

هر سال سابقه كارمرتبط با مجوز/پروانه 3 امتياز و غیر مرتبط 1 امتیاز

حداكثر 50 امتياز

عضویت در هیأت‌‌هاي بدوی انتظامی براي هر دوره 4 ساله  4 امتياز

عضويت درکمیته‌های تخصصی سازمان نظام براي هر دوره4 ساله 4 امتیاز

براي تمام مدت سوابق کارشناسان اداری فنی دامپزشکی دولتی و غیردولتی10 امتیاز

تحصيلات تكميلي

مرتبط با پروانه: Ph.D و DVSc 20 امتیاز، MPVM،  MScو MPH 10 امتیاز

حداكثر 20 امتياز

غیر مرتبط با پروانه: Ph.D و DVSc 10 امتیاز ، MPVM،  MScو MPH 5 امتیاز

سوابق ایثارگری

مطابق جدول شماره 1

حداکثر 15امتیاز

تعداد پرسنل

دکتراي حرفه‌اي دامپزشكي 5 امتياز، ساير رده‌هاي دامپزشكي 3 امتياز

حداكثر 20 امتياز

سكونت در استان محل درخواست

به ازاي هر 12 ماه 4 امتياز

حداكثر 20 امتياز

عضویت در شورای مرکزی سازمان نظام

براي هر دوره 4 ساله 20 امتیاز

بدون سقف

عضویت در هیأت‌ عالی انتظامی

براي هر دوره 4 ساله 10 امتياز

بدون سقف

عضویت در شوراهای استانی نظام دامپزشکی

براي هر دوره 4 ساله 10 امتیاز

بدون سقف

بخش آموزشي

شركت در دوره‌هاي عملي (كارآموزي) مرتبط

هر 5 روز 1 امتياز

 20 امتياز الزامي

حضور در كنگره

هر روز 1 تا 5 امتياز بنا به تشخیص کمیته استانی

حداكثر 30 امتياز

ارائه مقاله در كنگره

هرمقاله 5 امتیاز (ارائه مقاله در كنگره الزامي است)

حداكثر 20 امتياز

كارگاه‌ آموزشي

هر روز  5 امتياز

حداكثر 30 امتياز

انتشار مقاله در نشریات علمي- پژوهشي و ترويجي معتبر

هر مقاله بین 1 تا 5 امتياز در نشریات علمی پژوهشی و 1 تا 3 امتیاز در نشریات ترویجی بنا به تشخیص کمیته استانی

حداكثر 20 امتياز

اختراع و اکتشاف

هر اختراع 10 امتياز

حداكثر 30 امتياز

چاپ كتب علمی تأليف شده مرتبط دامپزشكي

هر کتاب  5  تا 20 امتياز بنا به تشخیص کمیته استانی

حداكثر 30 امتياز

چاپ كتب علمی ترجمه شده مرتبط دامپزشكي

هر کتاب  2  تا 10 امتياز بنا به تشخیص کمیته استانی

حداكثر 20 امتياز

شركت در دوره‌هاي مدون

هر دوره 5 امتياز

حداكثر 70 امتياز

تدریس و تأليف دوره‌های مدون و کارگاه‌های مورد تأیید سازمان نظام

هر دوره يا كارگاه 3 تا 5 امتياز

بنا به تشخیص کمیته استانی

حداكثر 30 امتياز

پذیرش کارآموز

هر 5 روز 1 امتياز

حداكثر 30 امتياز

جمع كل

455 امتیاز

 

 

جدول شماره 4- امتيازات تمديد پروانه

حداقل امتياز لازم براي تمديد پروانه فعاليت در امور دامپزشكي

محل فعاليت

امتياز آموزشي براي هر سال

تهران

45 امتياز

كلان‌شهرها

30 امتياز

مراكز استان‌ها غير از كلان شهرها

25 امتياز

شهرستان‌ها

20 امتياز

مناطق محروم و كمتر توسعه يافته

15 امتياز

امتيازات مربوط به تمديد مجوز/پروانه

شركت در دوره‌هاي عملي (كارآموزي) مرتبط

هر 5 روز 1 امتياز

حداكثر 20 امتياز

حضور در كنگره

هر روز 1 تا 5 امتياز بنا به تشخیص کمیته استانی

بدون سقف

ارائه مقاله در كنگره

هرمقاله 5 امتیاز  (ارائه مقاله در كنگره الزامي است)

حداكثر 20 امتياز

كارگاه‌ آموزشي

هر روز 5 امتياز

حداكثر 30 امتياز

انتشار مقاله در نشریات علمي- پژوهشي و ترويجي معتبر

هر مقاله بین 1 تا 5 امتياز در نشریات علمی پژوهشی و 1 تا 3 امتیاز در نشریات ترویجی بنا به تشخیص کمیته استانی

حداكثر 40 امتياز

اختراع و اکتشاف

هر اختراع 10 امتياز

حداكثر 30 امتياز

چاپ كتب علمی تأليف شده مرتبط دامپزشكي

هر کتاب  5  تا 20 امتياز بنا به تشخیص کمیته استانی

حداكثر 60 امتياز

چاپ و انتشار كتب علمی ترجمه شده مرتبط دامپزشكي

هر کتاب  2  تا 10 امتياز بنا به تشخیص کمیته استانی

حداكثر 30 امتياز

شركت در دوره‌هاي مدون

هر دوره 5 امتياز

حداكثر 70 امتياز

تدریس و تأليف دوره‌های مدون و کارگاه‌های مورد تأیید سازمان نظام

هر دوره يا كارگاه 3 تا 5 امتياز

بنا به تشخیص کمیته استانی

حداكثر 30 امتياز

پذیرش کارآموز

هر 5 روز 1 امتياز

حداكثر 30 امتياز

جمع كل

360 امتياز

 

 

 

Text Box: فرم شماره 1- فرم اخذ مشخصات متقاضي صدور/تمديد مجوز يا پروانه فعاليت در امور دامپزشكي

 1. نام:                                  2- نام خانوادگي :                          3- نام پدر :

4- تاريخ تولد :                          5- محل تولد :

6-  شماره شناسنامه :                 7- محل صدور :                             8- کد ملی:

9- مدرك تحصيلي : دکتری تخصصی      دكتري عمومی        ساير رده‌ها  

     10-  تاريخ اخذ مدرك تحصيلي

الف- ساير رده‌ها                                                               

        -  معدل :                                -  دانشكده محل تحصيل : 

 ب- دکتری عمومی :

        -  معدل :                                -  دانشكده محل تحصيل :

 ج-  ديپلما يا دوره‌هاي يك تا دو ساله:            

        -  رشته تحصيلي :                             -  معدل :                            -  دانشكده محل تحصيل :

 د- دکتری تخصصی (PhD  يا DVSc ):

       -  رشته تحصيلي :                              -  معدل :                            -  دانشكده محل تحصيل :

11-  شماره نظام دامپزشكي :                   12-  شماره و تاريخ مجوز / پروانه :

13-  آدرس و كدپستي محل كار :

14-  آدرس و كد پستي محل سكونت :

       15- تلفن محل کار/ منزل / همراه:

16-  آدرس پست الکترونیک:

محل امضاي متقاضي

 

------------------------------------------------------------------------------

 • مدارك پيوست :
 •  
  • تصوير آخرين مدرك تحصيلي     
  • كپي شناسنامه
  • اصل فيش بانكي مربوط به پرداخت هزينه ارزشيابي
  • دو قطعه عكس پرسنلي سه در چهار
  • تصوير كارت عضويت فعال نظام دامپزشكي
  • تصوير صفحه اول و آخر پايان نامه
  • صفحه اول مقالات علمي (داخلي- خارجي)
  • تصوير گواهي شركت در دوره‌هاي عملي مرتبط
  • تصوير گواهي شركت در دوره‌هاي آموزش مدون
  • تصوير گواهي شركت در كارگاه‌هاي آموزشي
  • تصوير مدرك حضور و ارائه مقاله در كنگره‌هاي دامپزشكي (پوستر- مقاله)
  • تصوير سوابق آموزشي مندرج در سامانه آموزشي پايگاه اطلاع‌رساني سازمان نظام
  • تصوير جلد و شناسنامه كتاب منتشر شده و يا ترجمه شده
  • تصوير گواهي ثبت اختراع و اكتشاف (داخلي- خارجي)

 

 

Text Box: فرم شماره 2- جمع‌بندي امتيازات مربوط به متقاضيان صدور مجوز/پروانه (توسط كمیته استانی ارزشيابي تكميل شود.)

 

نام:  -----    نام خانوادگي:  --------                   شماره نظام دامپزشكي: -----

متقاضي فعاليت در:

تهران                                            نام  شهرستان :

كلان‌شهرها                                     نام  شهرستان :

مراكز استان‌ها                                 نام  استان :

شهرستان‌ها                                    نام  شهرستان :

مناطق محروم و كمتر توسعه يافته         نام منطقه :

 

امتياز

نوع فعاليت: ------------

 

 

 

انواع امتيازات مربوط به شروع فعاليت در امور دامپزشكي

سابقه كار دامپزشكي

 

تحصيلات تكميلي

 

سوابق ایثارگری

 

تعداد پرسنل

 

سكونت در استان محل درخواست

 

عضویت در شورای مرکزی سازمان نظام

 

عضویت در هیأت‌ عالی انتظامی

 

عضویت در شوراهای استانی نظام دامپزشکی

 

شركت در دوره‌هاي عملي (كارآموزي) مرتبط

 

حضور در كنگره

 

ارائه مقاله در كنگره

 

كارگاه‌ آموزشي

 

انتشار مقاله در نشریات علمي- پژوهشي و ترويجي معتبر

 

اختراع و اکتشاف

 

چاپ كتب علمی تأليف شده مرتبط دامپزشكي

 

چاپ كتب علمی ترجمه شده مرتبط دامپزشكي

 

شركت در دوره‌هاي مدون

 

تدریس و تأليف دوره‌های مدون و کارگاه‌های مورد تأیید سازمان نظام

 

پذیرش کارآموز

 

مجموع امتيازات

 

 

محل امضاي اعضاي كميته استاني:

تاريخ:

 

 

نام: -----    نام خانوادگي: --------                     شماره نظام: -----

متقاضي فعاليت در:

تهران                                      نام شهرستان :

كلان‌شهرها                                نام شهرستان :

مراكز استان‌ها                             نام استان :

شهرستان‌ها                                نام شهرستان :

مناطق محروم و كمتر توسعه يافته         نام منطقه :

 

امتياز

نوع فعاليت: ------------

 

 

 

انواع امتيازات مربوط به تمديد پروانه فعاليت در امور دامپزشكي

شركت در دوره‌هاي عملي (كارآموزي) مرتبط

 

حضور در كنگره

 

ارائه مقاله در كنگره

 

كارگاه‌ آموزشي

 

انتشار مقاله در نشریات علمي- پژوهشي و ترويجي معتبر

 

اختراع و اکتشاف

 

چاپ كتب علمی تأليف شده مرتبط دامپزشكي

 

چاپ كتب علمی ترجمه شده مرتبط دامپزشكي

 

شركت در دوره‌هاي مدون

 

تدریس و تأليف دوره‌های مدون و کارگاه‌های مورد تأیید سازمان نظام

 

پذیرش کارآموز

 

مجموع امتيازات

 

 

Text Box: فرم شماره 3- جمع‌بندي امتيازات مربوط به متقاضيان تمديد مجوز/پروانه (توسط كمیته استانی ارزشيابي تكميل شود.)

 

 

محل امضاي اعضاي كميته استاني:

تاريخ: