تقويم نشست‌هاي علمي، تخصصي سازمان نظام دامپزشکي جمهوري اسلامي ايران

تاریخ، نحوه ثبت نام و اطلاعات تکمیلی درخصوص تمامی فرآیندهای آموزشی نظام دامپزشکی شامل نشست‌هاي علمي، تخصصي، دوره‌های بازآموزی و نوآموزی و کنگره‌ها و همایش‌ها را از این به بعد در صفحه اختصاصی آموزش بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا دنبال نمایید.

انتشار : ﺳﻪشنبه, 16 فروردین 1401 بازدید : 420

جداول حقوق و مزایای مسئولین فنی بهداشتی مشمول ماده 19 آئین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی در سال 1401

معاونت بهداشت، آموزش و توسعه سازمان نظام دامپزشکی در نامه‌ای به روسای استانی نظام دامپزشکی جداول حقوق و مزایای مسئولین فنی بهداشتی مشمول ماده 19 آئین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی در سال 1401 را اعلام کرد.

انتشار : شنبه, 28 اسفند 1400 بازدید : 1453

ساختمان جدید نظام دامپزشکی استان فارس اثری ماندگار در تاریخ نظام دامپزشکی

رئیس نظام دامپزشکی استان فارس گفت: افتتاح ساختمان و دفتر جدید نظام دامپزشکی، اثری ماندگار در تاریخ نظام دامپزشکی استان است چراکه به 21 سال صبر، تحمل و بلاتکلیفی پایان داد.

انتشار : یکشنبه, 15 اسفند 1400 بازدید : 513

رسیدگی شکایات مربوط به دامپزشکان از مسیر هیئت‌های بدوی انتظامی

رئیس سازمان نظام دامپزشکی در نامه‌ای خطاب به پلیس فتا خواستار پیگیری و رسیدگی شکایات مربوط به دامپزشکان از مسیر قانونی هیئت‌های بدوی انتظامی و شوراهای حل اختلاف دامپزشکی شد

انتشار : دوشنبه, 09 اسفند 1400 بازدید : 417

جداول حقوق و مزایای مسئولین فنی بهداشتی مشمول ماده 19 آئین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی در سال 1401

معاونت بهداشت، آموزش و توسعه سازمان نظام دامپزشکی در نامه‌ای به روسای استانی نظام دامپزشکی جداول حقوق و مزایای مسئولین فنی بهداشتی مشمول ماده 19 آئین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی در سال 1401 را اعلام کرد.

انتشار : شنبه, 28 اسفند 1400 بازدید : 1453

ساختمان جدید نظام دامپزشکی استان فارس اثری ماندگار در تاریخ نظام دامپزشکی

رئیس نظام دامپزشکی استان فارس گفت: افتتاح ساختمان و دفتر جدید نظام دامپزشکی، اثری ماندگار در تاریخ نظام دامپزشکی استان است چراکه به 21 سال صبر، تحمل و بلاتکلیفی پایان داد.

انتشار : یکشنبه, 15 اسفند 1400 بازدید : 513

تقويم نشست‌هاي علمي، تخصصي سازمان نظام دامپزشکي جمهوري اسلامي ايران

تاریخ، نحوه ثبت نام و اطلاعات تکمیلی درخصوص تمامی فرآیندهای آموزشی نظام دامپزشکی شامل نشست‌هاي علمي، تخصصي، دوره‌های بازآموزی و نوآموزی و کنگره‌ها و همایش‌ها را از این به بعد در صفحه اختصاصی آموزش بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا دنبال نمایید.

انتشار : ﺳﻪشنبه, 16 فروردین 1401 بازدید : 420

رسیدگی شکایات مربوط به دامپزشکان از مسیر هیئت‌های بدوی انتظامی

رئیس سازمان نظام دامپزشکی در نامه‌ای خطاب به پلیس فتا خواستار پیگیری و رسیدگی شکایات مربوط به دامپزشکان از مسیر قانونی هیئت‌های بدوی انتظامی و شوراهای حل اختلاف دامپزشکی شد

انتشار : دوشنبه, 09 اسفند 1400 بازدید : 417

آرشیو اخبار

تقويم نشست‌هاي علمي، تخصصي سازمان نظام دامپزشکي جمهوري اسلامي ايران

تاریخ، نحوه ثبت نام و اطلاعات تکمیلی درخصوص تمامی فرآیندهای آموزشی نظام دامپزشکی شامل نشست‌هاي علمي، تخصصي، دوره‌های بازآموزی و نوآموزی و کنگره‌ها و همایش‌ها را از این به بعد در صفحه اختصاصی آموزش بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا دنبال نمایید.

انتشار : ﺳﻪشنبه, 16 فروردین 1401 بازدید : 420

جداول حقوق و مزایای مسئولین فنی بهداشتی مشمول ماده 19 آئین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی در سال 1401

معاونت بهداشت، آموزش و توسعه سازمان نظام دامپزشکی در نامه‌ای به روسای استانی نظام دامپزشکی جداول حقوق و مزایای مسئولین فنی بهداشتی مشمول ماده 19 آئین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی در سال 1401 را اعلام کرد.

انتشار : شنبه, 28 اسفند 1400 بازدید : 1453

ساختمان جدید نظام دامپزشکی استان فارس اثری ماندگار در تاریخ نظام دامپزشکی

رئیس نظام دامپزشکی استان فارس گفت: افتتاح ساختمان و دفتر جدید نظام دامپزشکی، اثری ماندگار در تاریخ نظام دامپزشکی استان است چراکه به 21 سال صبر، تحمل و بلاتکلیفی پایان داد.

انتشار : یکشنبه, 15 اسفند 1400 بازدید : 513

رسیدگی شکایات مربوط به دامپزشکان از مسیر هیئت‌های بدوی انتظامی

رئیس سازمان نظام دامپزشکی در نامه‌ای خطاب به پلیس فتا خواستار پیگیری و رسیدگی شکایات مربوط به دامپزشکان از مسیر قانونی هیئت‌های بدوی انتظامی و شوراهای حل اختلاف دامپزشکی شد

انتشار : دوشنبه, 09 اسفند 1400 بازدید : 417

آرشیو مقالات