درباره زایمان یوز تجربه قابل اتکایی نداشتیم | دخالت در روند زایمان یوز ایرانی کار درستی بود؟

معاون بهداشت‏، آموزش و توسعه سازمان نظام دامپزشکی با تاکید بر این‌که یوزپلنگ گونه‌ای خاص و بسیار کمیاب است، گفت: در مورد یک حیوان وحشی آن هم یوز ایرانی که در معرض خطر انقراض است، کار علمی انجام نداده‌ایم و تجربه قابل اتکایی نداریم که به آن‌ها استناد کنیم.

انتشار : یکشنبه, 22 خرداد 1401 بازدید : 351

ادامه ثبت نام بیمه درمان تکمیلی صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام دامپزشکی در سال ۱۴۰۱ با بیمه نامه جدید

اعضا و همکاران ارجمند عضو سازمان نظام دامپزشکی، خانواده محترم ایشان و تمامی بهره‌برداران حوزه کشاورزی کشور می‌توانند نسبت به ثبت نام در طرح‌های متنوع بیمه درمان تکمیلی ویژه نظام دامپزشکی اقدام نمایند.

انتشار : چهارشنبه, 18 خرداد 1401 بازدید : 3471

امکان استفاده از «دامدار کارت» و «شیلات کارت» در داروخانه‌ها و مراکز عرضه واکسن دامپزشکی فراهم شود

رئیس سازمان نظام دامپزشکی در نامه‌ای به معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی خواستار امکان استفاده دامدار کارت، شیلات کارت و امثال آن در داروخانه‌ها و مراکز عرضه واکسن دامپزشکی شد

انتشار : دوشنبه, 16 خرداد 1401 بازدید : 399

مدافع تمام قد همکار صدمه دیده هستیم/ از دستگاه قضایی انتظار جدی در برخورد شدید با عامل یا عاملین حادثه را دارم

رئیس شورای نظام دامپزشکی خراسان رضوی گفت: مدافع تمام قد همکار صدمه دیده هستیم و از دستگاه قضایی انتظار جدی در برخورد شدید با عامل یا عاملین حادثه را دارم.

انتشار : شنبه, 14 خرداد 1401 بازدید : 363

ادامه ثبت نام بیمه درمان تکمیلی صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام دامپزشکی در سال ۱۴۰۱ با بیمه نامه جدید

اعضا و همکاران ارجمند عضو سازمان نظام دامپزشکی، خانواده محترم ایشان و تمامی بهره‌برداران حوزه کشاورزی کشور می‌توانند نسبت به ثبت نام در طرح‌های متنوع بیمه درمان تکمیلی ویژه نظام دامپزشکی اقدام نمایند.

انتشار : چهارشنبه, 18 خرداد 1401 بازدید : 3471

امکان استفاده از «دامدار کارت» و «شیلات کارت» در داروخانه‌ها و مراکز عرضه واکسن دامپزشکی فراهم شود

رئیس سازمان نظام دامپزشکی در نامه‌ای به معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی خواستار امکان استفاده دامدار کارت، شیلات کارت و امثال آن در داروخانه‌ها و مراکز عرضه واکسن دامپزشکی شد

انتشار : دوشنبه, 16 خرداد 1401 بازدید : 399

مدافع تمام قد همکار صدمه دیده هستیم/ از دستگاه قضایی انتظار جدی در برخورد شدید با عامل یا عاملین حادثه را دارم

رئیس شورای نظام دامپزشکی خراسان رضوی گفت: مدافع تمام قد همکار صدمه دیده هستیم و از دستگاه قضایی انتظار جدی در برخورد شدید با عامل یا عاملین حادثه را دارم.

انتشار : شنبه, 14 خرداد 1401 بازدید : 363

درباره زایمان یوز تجربه قابل اتکایی نداشتیم | دخالت در روند زایمان یوز ایرانی کار درستی بود؟

معاون بهداشت‏، آموزش و توسعه سازمان نظام دامپزشکی با تاکید بر این‌که یوزپلنگ گونه‌ای خاص و بسیار کمیاب است، گفت: در مورد یک حیوان وحشی آن هم یوز ایرانی که در معرض خطر انقراض است، کار علمی انجام نداده‌ایم و تجربه قابل اتکایی نداریم که به آن‌ها استناد کنیم.

انتشار : یکشنبه, 22 خرداد 1401 بازدید : 351

آرشیو اخبار

درباره زایمان یوز تجربه قابل اتکایی نداشتیم | دخالت در روند زایمان یوز ایرانی کار درستی بود؟

معاون بهداشت‏، آموزش و توسعه سازمان نظام دامپزشکی با تاکید بر این‌که یوزپلنگ گونه‌ای خاص و بسیار کمیاب است، گفت: در مورد یک حیوان وحشی آن هم یوز ایرانی که در معرض خطر انقراض است، کار علمی انجام نداده‌ایم و تجربه قابل اتکایی نداریم که به آن‌ها استناد کنیم.

انتشار : یکشنبه, 22 خرداد 1401 بازدید : 351

ادامه ثبت نام بیمه درمان تکمیلی صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام دامپزشکی در سال ۱۴۰۱ با بیمه نامه جدید

اعضا و همکاران ارجمند عضو سازمان نظام دامپزشکی، خانواده محترم ایشان و تمامی بهره‌برداران حوزه کشاورزی کشور می‌توانند نسبت به ثبت نام در طرح‌های متنوع بیمه درمان تکمیلی ویژه نظام دامپزشکی اقدام نمایند.

انتشار : چهارشنبه, 18 خرداد 1401 بازدید : 3471

امکان استفاده از «دامدار کارت» و «شیلات کارت» در داروخانه‌ها و مراکز عرضه واکسن دامپزشکی فراهم شود

رئیس سازمان نظام دامپزشکی در نامه‌ای به معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی خواستار امکان استفاده دامدار کارت، شیلات کارت و امثال آن در داروخانه‌ها و مراکز عرضه واکسن دامپزشکی شد

انتشار : دوشنبه, 16 خرداد 1401 بازدید : 399

مدافع تمام قد همکار صدمه دیده هستیم/ از دستگاه قضایی انتظار جدی در برخورد شدید با عامل یا عاملین حادثه را دارم

رئیس شورای نظام دامپزشکی خراسان رضوی گفت: مدافع تمام قد همکار صدمه دیده هستیم و از دستگاه قضایی انتظار جدی در برخورد شدید با عامل یا عاملین حادثه را دارم.

انتشار : شنبه, 14 خرداد 1401 بازدید : 363

آرشیو مقالات