رئیس سازمان نظام دامپزشکی در برنامه زنده تلویزیونی نوزی: حمایت کامل خود و مجموعه نظام دامپزشکی را از مسئولین فنی بهداشتی اعلام می‌دارم

رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران با حضور در برنامه زنده تلویزیونی نوزی از شبکه سلامت سیما به برخی شبهات مطرح شده از سوی هموطنان درخصوص سلامت و کیفیت گوشت و فرآورده های خام دامی و نیز اجرای مفاد برخی برنامه‌ها و اهداف سازمان نظام دامپزشکی در این خصوص پاسخ گفت.

انتشار : جمعه, 11 شهریور 1401 بازدید : 277

قطعا مشکلات اجرای ماده ۱۹ را برطرف خواهم کرد/ خیلی جدی افزایش نرخ تعرفه‌های دامپزشکی را پیگیری می‌کنم

«دکتر سیدمحمد آقامیری» افزود: دیروز با آقای وزیر جهاد کشاورزی صحبت کردم و ایشان پیگیر مساله تعرفه هستند. تعرفه باید به هیات دولت برود و در آنجا افزایش نرخ‌ها تصویب شود.

انتشار : دوشنبه, 07 شهریور 1401 بازدید : 200

در دیدار رییس سازمان نظام دامپزشکی با کارکنان این سازمان عنوان شد: تلاقی دولت و ملت نقطه عطفی در نقش و جایگاه سازمان نظام دامپزشکی در کشور محسوب می‌شود

دکتر زارعی رئیس سازمان نظام دامپزشکی در دیدار با کارکنان ستاد مرکزی این سازمان که مناسبت روز کارمند برگزار شد به نقطه نظرات و مباحث مطروحه از طرف آنان پاسخ و نکات مهمی را مطرح نمود.

انتشار : پنجشنبه, 03 شهریور 1401 بازدید : 292

پیام تبریک رئیس سازمان نظام دامپزشکی به مناسبت هفته دولت

هفته نخست شهریورماه هرسال به نمادی برای گرامیداشت خدمات دولت و پاسداشت یاد و خاطره دو آموزگار سنگر علم و عمل شهیدان رجایی و باهنر و جلوه‌ای ماندگار و باشکوه از وحدت ملت سعادتمند و دولت خدمتگزار در مسیر رشد و شکوفایی ایران مبدل شده است.

انتشار : چهارشنبه, 02 شهریور 1401 بازدید : 163

بهمن‌ماه امسال برگزار می‌شود؛ هشتمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور

کنگره‌های سازمان نظام دامپزشکی که به دلیل شیوع جهانی کووید-۱۹ در طول سه سال گذشته متوقف شده بود، با برگزاری هشتمین کنگره بین‌المللی دامپزشکی طیور در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ مجدداً از سر گرفته خواهد شد.

انتشار : چهارشنبه, 26 مرداد 1401 بازدید : 214

در دیدار رییس سازمان نظام دامپزشکی با کارکنان این سازمان عنوان شد: تلاقی دولت و ملت نقطه عطفی در نقش و جایگاه سازمان نظام دامپزشکی در کشور محسوب می‌شود

دکتر زارعی رئیس سازمان نظام دامپزشکی در دیدار با کارکنان ستاد مرکزی این سازمان که مناسبت روز کارمند برگزار شد به نقطه نظرات و مباحث مطروحه از طرف آنان پاسخ و نکات مهمی را مطرح نمود.

انتشار : پنجشنبه, 03 شهریور 1401 بازدید : 292

رئیس سازمان نظام دامپزشکی در برنامه زنده تلویزیونی نوزی: حمایت کامل خود و مجموعه نظام دامپزشکی را از مسئولین فنی بهداشتی اعلام می‌دارم

رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران با حضور در برنامه زنده تلویزیونی نوزی از شبکه سلامت سیما به برخی شبهات مطرح شده از سوی هموطنان درخصوص سلامت و کیفیت گوشت و فرآورده های خام دامی و نیز اجرای مفاد برخی برنامه‌ها و اهداف سازمان نظام دامپزشکی در این خصوص پاسخ گفت.

انتشار : جمعه, 11 شهریور 1401 بازدید : 277

بهمن‌ماه امسال برگزار می‌شود؛ هشتمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور

کنگره‌های سازمان نظام دامپزشکی که به دلیل شیوع جهانی کووید-۱۹ در طول سه سال گذشته متوقف شده بود، با برگزاری هشتمین کنگره بین‌المللی دامپزشکی طیور در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ مجدداً از سر گرفته خواهد شد.

انتشار : چهارشنبه, 26 مرداد 1401 بازدید : 214

قطعا مشکلات اجرای ماده ۱۹ را برطرف خواهم کرد/ خیلی جدی افزایش نرخ تعرفه‌های دامپزشکی را پیگیری می‌کنم

«دکتر سیدمحمد آقامیری» افزود: دیروز با آقای وزیر جهاد کشاورزی صحبت کردم و ایشان پیگیر مساله تعرفه هستند. تعرفه باید به هیات دولت برود و در آنجا افزایش نرخ‌ها تصویب شود.

انتشار : دوشنبه, 07 شهریور 1401 بازدید : 200

پیام تبریک رئیس سازمان نظام دامپزشکی به مناسبت هفته دولت

هفته نخست شهریورماه هرسال به نمادی برای گرامیداشت خدمات دولت و پاسداشت یاد و خاطره دو آموزگار سنگر علم و عمل شهیدان رجایی و باهنر و جلوه‌ای ماندگار و باشکوه از وحدت ملت سعادتمند و دولت خدمتگزار در مسیر رشد و شکوفایی ایران مبدل شده است.

انتشار : چهارشنبه, 02 شهریور 1401 بازدید : 163

آرشیو اخبار

رئیس سازمان نظام دامپزشکی در برنامه زنده تلویزیونی نوزی: حمایت کامل خود و مجموعه نظام دامپزشکی را از مسئولین فنی بهداشتی اعلام می‌دارم

رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران با حضور در برنامه زنده تلویزیونی نوزی از شبکه سلامت سیما به برخی شبهات مطرح شده از سوی هموطنان درخصوص سلامت و کیفیت گوشت و فرآورده های خام دامی و نیز اجرای مفاد برخی برنامه‌ها و اهداف سازمان نظام دامپزشکی در این خصوص پاسخ گفت.

انتشار : جمعه, 11 شهریور 1401 بازدید : 277

قطعا مشکلات اجرای ماده ۱۹ را برطرف خواهم کرد/ خیلی جدی افزایش نرخ تعرفه‌های دامپزشکی را پیگیری می‌کنم

«دکتر سیدمحمد آقامیری» افزود: دیروز با آقای وزیر جهاد کشاورزی صحبت کردم و ایشان پیگیر مساله تعرفه هستند. تعرفه باید به هیات دولت برود و در آنجا افزایش نرخ‌ها تصویب شود.

انتشار : دوشنبه, 07 شهریور 1401 بازدید : 200

در دیدار رییس سازمان نظام دامپزشکی با کارکنان این سازمان عنوان شد: تلاقی دولت و ملت نقطه عطفی در نقش و جایگاه سازمان نظام دامپزشکی در کشور محسوب می‌شود

دکتر زارعی رئیس سازمان نظام دامپزشکی در دیدار با کارکنان ستاد مرکزی این سازمان که مناسبت روز کارمند برگزار شد به نقطه نظرات و مباحث مطروحه از طرف آنان پاسخ و نکات مهمی را مطرح نمود.

انتشار : پنجشنبه, 03 شهریور 1401 بازدید : 292

پیام تبریک رئیس سازمان نظام دامپزشکی به مناسبت هفته دولت

هفته نخست شهریورماه هرسال به نمادی برای گرامیداشت خدمات دولت و پاسداشت یاد و خاطره دو آموزگار سنگر علم و عمل شهیدان رجایی و باهنر و جلوه‌ای ماندگار و باشکوه از وحدت ملت سعادتمند و دولت خدمتگزار در مسیر رشد و شکوفایی ایران مبدل شده است.

انتشار : چهارشنبه, 02 شهریور 1401 بازدید : 163

بهمن‌ماه امسال برگزار می‌شود؛ هشتمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور

کنگره‌های سازمان نظام دامپزشکی که به دلیل شیوع جهانی کووید-۱۹ در طول سه سال گذشته متوقف شده بود، با برگزاری هشتمین کنگره بین‌المللی دامپزشکی طیور در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ مجدداً از سر گرفته خواهد شد.

انتشار : چهارشنبه, 26 مرداد 1401 بازدید : 214

آرشیو مقالات