سازمان دامپزشکی نیاز به بازسازی و تحرک بسیار زیاد دارد

سازمان دامپزشکی در سال‌های اخیر نتوانسته در حد و اندازه مسئولیت‌ها و مأموریت‌هایش ظاهر شود و بعضا دیده شده که این سازمان گاهی حتی از حوادثی که گریبان دامپزشکی را می‌گیرد عقب افتاده، در حالی که غالب حوادث دامپزشکی مانند بیماری‌ها قابل پیش‌بینی و مدیریت هستند.

انتشار : دوشنبه, 29 آذر 1400 بازدید : 749

اطلاعیه

پیرو درج شایعه‌ای کذب در یک نشریه الکترونیک، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نظام دامپزشکی اطلاعیه ای صادر نمود.

انتشار : دوشنبه, 22 آذر 1400 بازدید : 841

اعمال فشار به مراکز دامپزشکی برای اخذ مجوز از ادارات دامپزشکی غیرقانونی است

معاون آموزش، بهداشت و توسعه سازمان نظام دامپزشکی در نامه ای به شوراهای نظام دامپزشکی استان‌ها، مجدداً بر غیرقانونی بودن اعمال فشار به مراکز دامپزشکی برای اخذ مجوز از ادارات کل دامپزشکی تاکید کرد.

انتشار : پنجشنبه, 18 آذر 1400 بازدید : 690

آیا سویه اومیکرون خطرناک است؟آنچه نیاز داریم در مورد سویه جدید کرونا بدانیم

ماه گذشته WHO بر اساس گزارشات رسیده از آفریقا واریانت جدید و نگران کننده B.1.1.529 را با نام اومیکرون Omicron معرفی نمود‌. این واریانت اکنون در بسیاری از کشورهای جهان شناسایی شده و بزودی بقیه جهان نیز آن را تجربه خواهند کرد.

انتشار : چهارشنبه, 17 آذر 1400 بازدید : 675

حمايت كامل جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی از عملکرد نظام دامپزشكي استان

مهندس اكبر فتحي رئيس سازمان جهادكشاورزي استان آذربايجان شرقي و دكتر اميرحسين بهداد مدير كل دامپزشكي استان و نماينده وزير جهاد كشاورزي در شوراي مركزي نظام دامپزشكي ج.ا.ا در جلسه ي فوق العاده شوراي نظام دامپزشكي استان در روز دوشنبه آذرماه حضور يافتند.

انتشار : شنبه, 13 آذر 1400 بازدید : 740

اطلاعیه

پیرو درج شایعه‌ای کذب در یک نشریه الکترونیک، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نظام دامپزشکی اطلاعیه ای صادر نمود.

انتشار : دوشنبه, 22 آذر 1400 بازدید : 841

سازمان دامپزشکی نیاز به بازسازی و تحرک بسیار زیاد دارد

سازمان دامپزشکی در سال‌های اخیر نتوانسته در حد و اندازه مسئولیت‌ها و مأموریت‌هایش ظاهر شود و بعضا دیده شده که این سازمان گاهی حتی از حوادثی که گریبان دامپزشکی را می‌گیرد عقب افتاده، در حالی که غالب حوادث دامپزشکی مانند بیماری‌ها قابل پیش‌بینی و مدیریت هستند.

انتشار : دوشنبه, 29 آذر 1400 بازدید : 749

حمايت كامل جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی از عملکرد نظام دامپزشكي استان

مهندس اكبر فتحي رئيس سازمان جهادكشاورزي استان آذربايجان شرقي و دكتر اميرحسين بهداد مدير كل دامپزشكي استان و نماينده وزير جهاد كشاورزي در شوراي مركزي نظام دامپزشكي ج.ا.ا در جلسه ي فوق العاده شوراي نظام دامپزشكي استان در روز دوشنبه آذرماه حضور يافتند.

انتشار : شنبه, 13 آذر 1400 بازدید : 740

اعمال فشار به مراکز دامپزشکی برای اخذ مجوز از ادارات دامپزشکی غیرقانونی است

معاون آموزش، بهداشت و توسعه سازمان نظام دامپزشکی در نامه ای به شوراهای نظام دامپزشکی استان‌ها، مجدداً بر غیرقانونی بودن اعمال فشار به مراکز دامپزشکی برای اخذ مجوز از ادارات کل دامپزشکی تاکید کرد.

انتشار : پنجشنبه, 18 آذر 1400 بازدید : 690

آیا سویه اومیکرون خطرناک است؟آنچه نیاز داریم در مورد سویه جدید کرونا بدانیم

ماه گذشته WHO بر اساس گزارشات رسیده از آفریقا واریانت جدید و نگران کننده B.1.1.529 را با نام اومیکرون Omicron معرفی نمود‌. این واریانت اکنون در بسیاری از کشورهای جهان شناسایی شده و بزودی بقیه جهان نیز آن را تجربه خواهند کرد.

انتشار : چهارشنبه, 17 آذر 1400 بازدید : 675

آرشیو اخبار

سازمان دامپزشکی نیاز به بازسازی و تحرک بسیار زیاد دارد

سازمان دامپزشکی در سال‌های اخیر نتوانسته در حد و اندازه مسئولیت‌ها و مأموریت‌هایش ظاهر شود و بعضا دیده شده که این سازمان گاهی حتی از حوادثی که گریبان دامپزشکی را می‌گیرد عقب افتاده، در حالی که غالب حوادث دامپزشکی مانند بیماری‌ها قابل پیش‌بینی و مدیریت هستند.

انتشار : دوشنبه, 29 آذر 1400 بازدید : 749

اطلاعیه

پیرو درج شایعه‌ای کذب در یک نشریه الکترونیک، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نظام دامپزشکی اطلاعیه ای صادر نمود.

انتشار : دوشنبه, 22 آذر 1400 بازدید : 841

اعمال فشار به مراکز دامپزشکی برای اخذ مجوز از ادارات دامپزشکی غیرقانونی است

معاون آموزش، بهداشت و توسعه سازمان نظام دامپزشکی در نامه ای به شوراهای نظام دامپزشکی استان‌ها، مجدداً بر غیرقانونی بودن اعمال فشار به مراکز دامپزشکی برای اخذ مجوز از ادارات کل دامپزشکی تاکید کرد.

انتشار : پنجشنبه, 18 آذر 1400 بازدید : 690

آیا سویه اومیکرون خطرناک است؟آنچه نیاز داریم در مورد سویه جدید کرونا بدانیم

ماه گذشته WHO بر اساس گزارشات رسیده از آفریقا واریانت جدید و نگران کننده B.1.1.529 را با نام اومیکرون Omicron معرفی نمود‌. این واریانت اکنون در بسیاری از کشورهای جهان شناسایی شده و بزودی بقیه جهان نیز آن را تجربه خواهند کرد.

انتشار : چهارشنبه, 17 آذر 1400 بازدید : 675

حمايت كامل جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی از عملکرد نظام دامپزشكي استان

مهندس اكبر فتحي رئيس سازمان جهادكشاورزي استان آذربايجان شرقي و دكتر اميرحسين بهداد مدير كل دامپزشكي استان و نماينده وزير جهاد كشاورزي در شوراي مركزي نظام دامپزشكي ج.ا.ا در جلسه ي فوق العاده شوراي نظام دامپزشكي استان در روز دوشنبه آذرماه حضور يافتند.

انتشار : شنبه, 13 آذر 1400 بازدید : 740

آرشیو مقالات