انتشار : 1401/06/27 بازدید : 119

آشنایی با قانون نظام جامع دامپروری کشور

توسعه و تشویق سرمایه گذاری در فعالیت های دامپروری، قانونمندکردن و ساماندهی امور مرتبط با دام در جهت حفظ منابع ژنتیکی، افزایش تولید، امنیت شغلی، اشتغال زایی و کاربرد فناوری های روز در امر پرورش، تغذیه، اصلاح نژاد و همچنین ساختمان‌ها و تأسیسات مربوط به این فعالیت ها به موجب این قانون صورت می گیرد.

بر اساس این قانون صدور پروانه بهداشتی قبل از هرگونه سرمایه گذاری براساس سیاست‌های بهداشتی اعلام شده و با نظارت سازمان دامپزشکی کشور، بر عهده سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران است.

برای مشاهده شرح کلی قانون در پایگاه اطلاع رسانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی کلیک فرمائید