انتشار : 1401/06/16 بازدید : 262

رئیس سازمان دامپزشکی در گردهمایی روسای نظام دامپزشکی استان‌‌ها چه گفت؟

دکتر آقامیری معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور که در گردهمایی روسای نظام دامپزشکی استان‌‌های سراسر کشور حضور داشت مواردی را مطرح و به نکاتی اشاره نمود.

به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان نظام دامپزشکی، دکتر آقامیری معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور در سخنان خود ضمن ابراز خرسندی از دیدار با روسای شوراهای استانی نظام دامپزشکی کشور، حضور به عنوان رئیس سازمان نظام دامپزشکی در دوره سوم شورای مرکزی را از مهمترین سوابق و فعالیت‌های حرفه‌ای دوران کاری خود برشمرد و افزود: در آن دوره، تصویب آئین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی در هیئت دولت و گنجاندن مواد ۱۸ و  ۱۹ در آن به منظور قطع رابطه مالی بین کارفرما و مسئول فنی، تصویب قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که ذیل ماده ۲ آن، صدور پروانه مراکز دامپزشکی به سازمان نظام دامپزشکی سپرده شد و در نهایت قانون نظام جامع دامپروری کشور که به استناد مواد ۵ و ۱۶ آن یکسری فعالیت برای نظام دامپزشکی تعریف نمود که موجبات خارج شدن سازمان نظام دامپزشکی از وضعیت انفعال و قرار گرفتن در کنار سازمان دامپزشکی کشور به عنوان یک همراه و حامی در پیشبرد اهداف عالیه دامپزشکی کشور را به همراه داشت.

وی حضور خود و تمامی معاونین سازمان دامپزشکی کشور در گردهمایی روسای شوراهای استانی نظام دامپزشکی را نشان از حمایت تمام قد این سازمان از سازمان نظام دامپزشکی و اهداف آن دانست و اظهار داشت: نظام دامپزشکی بازوی اجرایی سازمان دامپزشکی کشور خواهد بود چراکه برای شاغلین بخش خصوصی دامپزشکی، اهداف و برنامه‌های ویژه‌ای در نظر داریم که به مرور زمان محقق خواهد شد، از این رو تمامی مدیران کل دامپزشکی در سراسر کشور موظف به همکاری و حل مشکلات نظام دامپزشکی هستند و روسای نظام دامپزشکی استانها نیز باید مشکلات و موانع موجود را گزارش منعکس نمایند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود تفسیرهای متفاوت از ضرایب حقوق مسئولین فنی بهداشتی را مشکل اصلی پیش روی اجرای ماده ۱۹ آئین نامه نظارت بهداشتی دانست و بیان داشت: مطابق با قانون، پرداخت حداکثر حقوق در کشور وجود ندارد و طبق قانون کار پرداخت‌ها بر مبنای حداقل حقوق انجام می‌شود و بیشتر از آن به صورت توافق با کارفرما تعیین می‌شود اما ماده ۱۹ آئین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی بر عدم توافق تکیه دارد و اشعار می‌دارد که نباید توافقی بین کارفرما و مسئولین فنی انجام شود پس این ما هستیم که باید با کارفرمایان در خصوص میزان و نحوه پرداخت حقوق توافق نماییم که این امر نیز باید به طور یکسان انجام شود.

دکتر آقامیری اظهار داشت؛ توانمندی مسئولین فنی بهداشتی از عوامل اجرای صحیح و درست ماده ۱۹ آئین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی خواهد بود چراکه کمک‌ها و مشاوره‌های علمی و بهداشتی آنان به واحدهای تولیدی موجب پویایی و رونق آن می‌شود و در این باره سازمان نظام دامپزشکی می‌بایست قبل از اعزام مسئول فنی به مراکز مربوطه نسبت به آموزش صحیح و کامل علمی و عملی آنان در یک حوزه اختصاصی اقدام نماید. 

وی شروع عملیات جهاد دامپزشکی در کشور با همکاری سپاه پاسداران را از جمله ظرفیت‌های خوب ایجاد شده برای نیل به اهداف و برنامه های حوزه دامپزشکی در کشور برشمرد و اظهار داشت: اردوهای جهادی در واقع خط عملیاتی، کارآموزی و به تمام معنا حضور در خط مقدم جبهه دامپزشکی است و ما درحال تهیه مصوبه‌ای هستیم که برای افراد شرکت کننده در این اردوها قطعاً امتیازات قابل توجهی لحاظ شود.