انتشار : 1401/03/17 بازدید : 363

رئیس سازمان نظام دامپزشکی خطاب به وزیر جهاد کشاورزی: تابع امر و دستور رئیس جمهور خواهم بود

رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای خطاب به وزیر جهاد کشاورزی ضمن پافشاری بر حفظ استقلال این سازمان، تأکید کرد: تغییر رئیس سازمان نظام دامپزشکی در چارچوب قانون تأسیس این سازمان امکانپذیر خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا چندی پیش دکتر ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی در حکمی «دکتر حامد زارعی» را به عنوان نماینده جدید خود در شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی و  به عنوان جایگزین «دکتر محمدرضا صفری» معرفی نموده بود.

ایشان در حکم معرفی نماینده جدید خود صراحتاً از دکتر صفری در دوران تصدی مسئولیت خود تشکر و قدردانی نموده بود درحالیکه دکتر صفری بر اساس حکم شماره 73703 مورخ 1399/07/01 رئیس جمهور وقت به موجب قانون به مدت 4 سال رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

 از طرفی طبق ماده 13 قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی نحوه تغییر رئیس نظام دامپزشکی اینگونه تعریف شده است؛ «در صورت پذیرش استعفاء، فوت، عدم امکان ارائه انجام وظیفه یا برکناری رئیس سازمان توسط ‌رئیس جمهور، رئیس جدید سازمان به ترتیب مقرر در ماده 7 این قانون انتخاب می‌شود.».

از این رو دکتر صفری رئیس سازمان نظام دامپزشکی با ارسال نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی ضمن تأکید بر حفظ استقلال سازمان نظام دامپزشکی، خاطر نشان کرده است؛ رعایت حرمت آرای نمایندگان منتخب دامپزشکان عضو سازمان موجب اعتلای هرچه بیشتر نقش تشکل‌های مردم نهاد در پیشبرد امور حرفه دامپزشکی خواهد شد.

متن نامه رئیس سازمان نظام دامپزشکی به وزیر جهاد کشاورزی بدین شرح است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر ساداتی نژاد

وزیر محترم جهاد کشاورزی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره 8315/020 مورخ 1401/03/08 مبنی بر معرفی جناب آقای دکتر زارعی بعنوان نماینده جدید وزارت جهاد کشاورزی در شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا ضمن تشکر از وزرای محترم پیشین جهاد کشاورزی (جناب آقای دکتر خلیلیان، جناب آقای مهندس حجتی و جناب آقای دکتر خاوازی) و نیز جنابعالی از باب بیش از یک دهه اعتماد به اینجانب در جایگاه نمایندگی وزارت متبوع در شورای مذکور و آرزوی موفقیت برای جناب آقای دکتر زارعی و از آنجائیکه در رونوشت نامه یاد شده از زحمات اینجانب در دوران تصدی مسؤولیت تشکر نموده‌اید مواردی را بشرح ذیل درخصوص تشریفات نحوه انتخاب و تغییر رئیس سازمان نظام دامپزشکی در قانون تأسیس سازمان به استحضار حضرتعالی می‌رساند:

1- بموجب ماده 1 قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی، سازمان نظام دامپزشکی سازمانی است دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل غیر دولتی. بر اساس ماده 4 قانون صدرالاشاره شورای مرکزی سازمان یکی از 3 رکن سازمان محسوب و بموجب ماده 5 همین قانون بالاترین مرجع تصمیم‌گیری سازمان بوده و تصمیمات آن در محدوده قانون تأسیس معادل قانون تلقی می‌گرد.

 

2- شورای مرکزی سازمان نظام از هفده عضو انتخابی و انتصابی تشکیل و بر اساس ماده 7 قانون تأسیس، رئیس سازمان از بین 3 نفر از اعضای شورای مرکزی که بیشترین رأی را کسب کنند توسط وزیر جهاد سازندگی (جهاد کشاورزی فعلی) برای صدور حکم به رئیس جمهور معرفی می‌شود و چنانچه رئیس جمهور افراد انتخابی شورای مرکزی را برای ریاست سازمان مناسب تشخیص ندهد، شورای مرکزی مؤظف است ظرف دو هفته افراد دیگری را انتخاب و معرفی نماید.

 

3- ماده 13 قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی نحوه تغییر رئیس نظام دامپزشکی ج.ا.ا را اینگونه تعیین نموده است؛ «در صورت پذیرش استعفاء، فوت، عدم امکان ارائه انجام وظیفه یا برکناری رئیس سازمان توسط ‌رئیس جمهور، رئیس جدید سازمان به ترتیب مقرر در ماده7 این قانون انتخاب می‌شود.»

 

علی‌ایحال با عنایت به اینکه هیچ یک از شقوق تغییر رئیس سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا مقرردرماده 13 قانون تأسیس سازمان تاکنون محقق نگردیده است، اینجانب استعفاء ننموده، از انجام وظایف ناتوان نگردیده و در قید حیات می‌باشم. صرفاً چنانچه ریاست محترم جمهور اینجانب را از ادامه انجام وظیفه معاف نمایند قطعاً اطاعت امر خواهم نمود و در غیر اینصورت استقلال سازمان را مقدم بر مصالح خود دانسته لذا به علت عدم رعایت تشریفات قانونی از اجابت منظور نظر جنابعالی معذور خواهم بود و کماکان به‌عنوان منتخب شورای مرکزی سازمان و بر اساس حکم شماره 73703 مورخ 1/7/1399 رئیس جمهور محترم وقت (پیوست) بموجب قانون موظف به انجام وظیفه و خدمت به بیش از 43 هزار عضو فرهیخته سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران بعنوان یک سازمان مردم نهاد بسیار مؤثر در سلامت و امنیت غذایی جامعه می‌باشم.

مراتب جهت استحضار تقدیم می‌گردد.  

 

دکتر محمدرضا صفری/رئیس سازمان