انتشار : 1401/03/12 بازدید : 216

رسیدگی به شکایت یکی از شهروندان در شعبه حل اختلاف ویژه دامپزشکی

شعبه ۲۸۰۸ شورای حل اختلاف تهران ویژه دامپزشکی بعداز ظهر امروز با حضور مقام قضایی، رئیس و اعضای شعبه در محل سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران تشکیل جلسه داد و به پرونده شکایت یکی از شهروندان از یک مرکز درمانی دامپزشکی شهر تهران رسیدگی کرد.

گفتنی است با توجه به گستردگی کارکرد تخصصی حوزه دامپزشکی طی سالیان گذشته در جامعه و افزایش پرونده‌های تشکیل شده در هیأت‌های انتظامی سبب تشکیل دو شعبه شورای حل اختلاف در ستاد مرکزی سازمان نظام دامپزشکی شد تا با حصول سازش از ارجاع پرونده به مراکز انتظامی و قضایی جلوگیری شود.

شایان ذکر است تمامی اعضای محترم سازمان نظام دامپزشکی و بهره برداران خدمات دامپزشکی می‌توانند با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی در شهر تهران و تقدیم دادخواست، ارجاع پرونده به مجتمع ۲۹ (شهدای مدافع سلامت)شوراهای حل اختلاف را درخواست نمایند.

شعب مستقر در سازمان نظام دامپزشکی آماده رسیدگی فنی و تخصصی به دعاوی مسائل مرتبط با دامپزشکی و دامپروری است.