انتشار : 1400/10/26 بازدید : 515

گزارش تصویری

برگزاری نهمین نشست شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران

 نهمین نشست شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران در روز یکشنبه مورخ 26 دی‌ماه 1400 در محل سالن جلسات این سازمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا گفت و گو و تصمیم‌گیری درخصوص نحوره اجرای تبصره ماده 12 آئین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی شامل تعیین ظرفیت کاری، شرح وظایف و  تأیید صلاحیت مسئولین فنی بهداشتی مراکز ماده 2 این آئین نامه و بررسی و تصویب دستورالعمل اخلاق حرفه‌ای در مشاغل دامپزشکی ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی از جمله مباحث مطرح شده در این نشست بوده است.