انتشار : 1400/10/02 بازدید : 247

اطلاعیه

شورای حل اختلاف مجتمع شهدای مدافع سلامت مستقر در سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا آماده رسیدگی فنی و تخصصی به دعاوی و اختلافات مرتبط با مسائل دامپزشکی و دامپروری است

بسمه تعالی 
 
بدینوسیله به اطلاع همکاران گرامی و کلیه ذینفعان می‌رساند؛ شعب ۲۸۰۷ و ۲۸۰۸ شورای حل اختلاف مجتمع شهدای مدافع سلامت مستقر در سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا آماده رسیدگی فنی و تخصصی به دعاوی و اختلافات مرتبط با مسائل دامپزشکی و دامپروری است.   
لذا از کلیه متقاضیان، شکات و ذینفعان دعوت به‌عمل می‌آید ضمن مراجعه به دفاتر خدمات قضایی در شهر تهران و تقدیم دادخواست، ارجاع پرونده به مجتمع 29 شوراهای حل اختلاف را درخواست نمایند.

 
📍سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا