انتشار : 1400/08/17 بازدید : 129

متحدالشکل شدن شناسنامه حیوانات خانگی در مراکز درمانی دامپزشکی تهران

طراحی و چاپ شناسنامه‌های متحدالشکل حیوانات خانگی(سگ، گربه، طیور زینتی و...) در نظام دامپزشکی استان تهران انجام گرفت و آماده واگذاری است.

به گزارش روابط عمومی نظام دامپزشکی استان تهران، به همت شورای نظام دامپزشکی استان و بر اساس مصوبات جلسات شورای نظام استان در دوره چهارم در جهت هماهنگی و ساماندهی صدور شناسنامه‌های حیوانات خانگی(سگ، گربه، طیور زینتی و...) در مراکز درمانی سطح استان و همچنین جلوگیری از دخالت درمانگران غیرمجاز، طراحی و چاپ شناسنامه‌های متحدالشکل حیوانات خانگی با نظرخواهی از شاغلین این حوزه و منطبق با استانداردهای بین‌المللی صدور شناسنامه‌های بهداشتی انجام و آماده واگذاری است.

لذا تمامی مراکز درمانی دامپزشکی استان تهران ملزم به دریافت و استفاده از شناسنامه‌های مذکور می‌باشند.

مقتضی است برای دریافت شناسنامه‌های متحدالشکل با شماره تلفن 88304023 داخلی 7 سرکار خانم دکتر محسن‌زادگان تماس گرفته، و با رعایت کامل اینفوگرافی ضمن درخواست جهت دریافت شناسنامه در راستای پر کردن فایل‌های مورد نظر اقدام فرمایید.