انتشار : 1400/08/20 بازدید : 197

تغییر نامتوازن قوانین مرتبط با نظام دامپزشکی نوعی بازگشت به عقب است

سازمان نظام دامپزشکی وظیفه ساماندهی و نظم دهی و دفاع از حقوق اعضای خود و بهره بردارانی که از خدمات ما بهره مند می شوند را بر عهده دارد.

مدیر حوزه ریاست سازمان نظام دامپزشکی؛ با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار فاخته اظهار کرد: در مجموع نظام ها (پزشکی، دامپزشکی‌ و مهندسی و...) فعالیت های مرتبط با حرفه خود را نظم می‌دهند.

محمدحسین انصاری فرد بیان کرد: محور کارهای‌ ما علاوه بر صدور مجوزها و پروانه های فعالیت این است که مطمئن شویم که تمامی فعالیت هایی که در مجموعه ما صورت می‌گیرد با رعایت مقررات است یا خیر و اگر هر کجا با مشکلی روبه رو شویم آن را باید‌‌ جزئی از کاستی ها محسوب کنیم.

انصاری فرد تصریح کرد: در کشور ما در مجموع یکی از کارهای محوری نظام ها این است که بین حاکمیت و بخش خصوصی یک‌ پل وجود داشته باشد‌ و اقدام‌های لازم در صیانت ازمنافع صنفی ومشروع  فعالان بخش خصوصی وبهره گیرندگان ازخدمات دامپزشکی توسط نظام پیگیری میشود.

وی تاکید کرد: در گذشته و قبل ازتاسیس سازمان نظام دامپزشکی وظایف حاکمیتی و تصدی گری با یکدیگر توام بوده و بدیهی است جاافتادن این تفکیک وظایف بابرخی ناهماهنگیها و تنش‌های ناخواسته مواجه میشود ودربرخی مقاطع یک نوع حفره های کارکردی در بخش حاکمیتی ایجاد می گردد؛ مثلا اگر تا دیروز اداره کل دامپزشکی استانی در تمامی امورمرتبط  با شرکت های پخش و توزیع ‌فروش دارو واکسن و پروانه فعالیت مرغداران ودامداران سر و کار داشته به یکباره تمام این موارد به سازمان نظام دامپزشکی واگذار شود، ممکن است مقاومتی ناخواسته در بعضی افراد زیرمجموعه و کارشناسان به وجود بیاید و مدیران  ستادی ‌استانی سازمان دامپزشکی تحت فشار قرارگیرند لذا ما باید صبور باشیم تا به مرور زمان این مقاومت ها تعدیل شود.

مدیر حوزه ریاست سازمان نظام دامپزشکی عنوان کرد: در سازمان دامپزشکی متأسفانه در چند وقت اخیر،  دستورالعمل هایی را در خصوص داروخانه ها، کلینیک ها، پروانه های ماده ۵ و... بروزرسانی کرده که می توان دربرخی  ابعاد آن را به نوعی بازگشت به عقب تلقی کرد؛ زیرا بر اساس قانون نظام جامع دامپروری وقانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، که مصوبه مجلس و لازم الاجرااست تاکیدشده است امورتصدی گری درحرفه دامپزشکی برعهده نظام است.

وی گفت: اصرار ما این است که بخش خصوصی باید رشد کند و نظام دامپزشکی نیز باید وظایف خود را به خوبی انجام دهد و در کنار آن وظایف حاکمیتی سازمان دامپزشکی و وزارت جهادکشاورزی باید با قدرت تمام ادامه داشته باشد و تقویت آن ضروری است. همه باید به این قوانین احترام گذاشته و آن را رعایت کنیم. اگر این قوانین رعایت نشود، ماحصل آن چیزی جز سردرگمی و هرج و مرج نخواهد بود و در این میان به طور معمول فرصت طلبان و افرادی وجود دارند که از موقعیت استفاده کنند.

مدیر حوزه ریاست سازمان نظام دامپزشکی اظهار کرد: به نظر من بهتر است که کارگروه های کارشناسی و تخصصی تشکیل شود و روسای دو سازمان مطابق با قانون مشکلات موجود را حل کنند و تلاش کنند تا کاستی ها رفع شود و به جایی برسد تا نظم و آرامش برقرار شود.

انصاری فرد بیان کرد: هر جا که ما قوانین و مقررات را نقض کنیم، نظم را برهم ریخته ایم و این چیزی جز بی نظمی ایجاد نمی کند. همچنین فرآیندهای کاری ما را کُند خواهد کرد. باید همواره این را در نظر بگیریم که چه چیزهایی زمینه ساز منفعت برای کشوروحرفه دامپزشکی است.