انتشار : 1400/08/05 بازدید : 348

حضور یک پیرادامپزشک به عنوان فناور نخست پروژه واکسن برکت

مقاله علمی نخستین واکسن ایرانی کرونا در نشریه علمی معتبر بین‌المللی منتشر شد

دکتر اصغر عبدلی، فناور پروژه واکسن برکت: پس از ارائه مقاله علمی و مستندات تولید واکسن برکت و عبور از مراحل داوری و پاسخ به پرسش‌های تخصصی داوران ، مقاله پیش‌بالینی واکسن "کووایران برکت" درمجله مدیکال وایرولوژی با ضریب تأثیر ۶/۹۸۹ و در رده نشریات Q1  منتشر شد.

🔸دغدغه ستاد اجرایی فرمان امام و مدیران پروژه واکسن برکت از ابتدا این بود که مقالات مربوط به تلاش دانشمندان نخبه کشور برای تولید نخستین واکسن ایرانی کرونا در معتبرترین مجلات بین‌المللی منتشر گردد؛ كه البته مقالات متعددی از واكسن كووايران برای مجلات معتبر ارسال شده و در مرحله داوری است.

🔸از اعتماد و صبر جامعه علمی کشور و حمایت مردم عزیز ایران دراین مسیر برای دستیابی به این نقطه و کسب افتخار وعزت برای کشور قدردانی کنیم.