انتشار : 1400/08/01 بازدید : 342

ماهنامه الکترونیکی شماره ۷ نظام دامپزشکی، ویژه نامه هفته دامپزشکی

هفتمین ماهنامه نظام دامپزشکی ویژه نامه هفته ملی دامپزشکی به شیوه الکترونیک منتشر شد

برای مشاهده بر روی لینک زیر کلیک فرمائید و صفحات ماهنامه را ورق بزنید.

http://online.anyflip.com/umeem/mpud/mobile/index.html