انتشار : 1400/06/16 بازدید : 691

تقدیر رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز از نظام دامپزشکی استان خوزستان

دکترحمیدی نجات رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز با ارسال لوح تقدیر از نظام دامپزشکی استان خوزستان به واسطه همکاری در انجام واکسیناسیون دانشجویان، کارکنان و اعضای هیأت علمی این دانشکده تشکر و قدردانی نمود.

گفتنی است معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران چندی پیش در مصاحبه‌ای اظهار داشت: اقدامی برای واکسیناسیون دانشجویان دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز از سوی دانشگاه علوم پزشکی صورت نگرفته است.