انتشار : 1400/06/17 بازدید : 650

ایجاد تناسب بین جذب دانشجو و فرصتهای شغلی موجود در جامعه با در نظر گرفتن افق سالهای آتی از سوی متولیان امر ضروری است

رئیس نظام دامپزشکی استان مازندران در اولین کنفرانس ملی فن‌آوری‌های نوین دامپزشکی در آمل اظهار داشت: ایجاد تناسب بین جذب دانشجو و فرصتهای شغلی موجود در جامعه با در نظر گرفتن افق سالهای آتی از سوی متولیان امر ضروری است.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام دامپزشکی، «دکتر ناصر دستوریان» با تشریح وظایف و اقدامات دامپزشکی در طول تاریخ، تشکیل سازمان نظام دامپزشکی در سال ۷۹ را نقطه عطفی در تنظیم روابط حرفه‌ای بین دامپزشکان و بهره برداران دانست و بر لزوم حفظ شئون حرفه ای تاکید کرد.

رئیس نظام دامپزشکی استان مازندران بی اخلاقی حرفه‌ای و ورود درمانگران غیرمجاز را از جمله مهمترین چالش‌های دامپزشکی برشمرد.

وی در ادامه اظهار داشت؛ نظام دامپزشکی سعی دارد با گسترش آموزش‌های حرفه ای‌ و آموزش اخلاق دامپزشکی‌، مفاهیم حرفه‌ای و شغلی را برای همکاران نسل جوان و آینده‌سازان دامپزشکی تببین سازد.

دکتر دستوریان مبحث کاهش جذب دانشجو در رشته‌های دامپزشکی را از جمله اهداف پیش‌روی شورای نظام دامپزشکی استان عنوان کرد و اظهار داشت؛ این موضوع متعاقباً به شورای مرکزی که نماینده محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز درآن حاضرند منعکس شده است‌.

وی اقدام اخیر یکی از مراکز آموزش عالی در جذب دانشجو در رشته کاردانی دامپزشکی با وجود عدم سنخیت این مقطع با بازار کار موجود را تأسف بار خواند و گفت؛ عدم هماهنگی در حوزه اشتغال باعث لطمه جدی به حرفه دامپزشکی و افزایش خیل عظیم بیکاران همراه با سوء استفاده از عناوین دامپزشکان و حتی ورود غیر دامپزشکان به عرصه درمان خواهد شد.