انتشار : 1400/04/30 بازدید : 1201

اختصاص سری دوم سهمیه واکسن کرونا به اعضای سازمان نظام دامپزشکی

تعداد ۵ هزار دوز دیگر از واکسن کرونای سینوفارم به اعضای سازمان نظام دامپزشکی در سراسر کشور اختصاص یافت.

با تداوم رایزنی‌های سازمان نظام دامپزشکی با وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و پی‌گیری‌های ویژه دکتر صفری، ریاست محترم سازمان و دکتر زینلی نماینده محترم وزیر بهداشت در شورای مرکزی، سری دوم سهمیه واکسن کرونای سینوفارم به تعداد ۵ هزار دوز به اعضای سازمان نظام دامپزشکی در سراسر کشور اختصاص یافت.

بر این اساس و مطابق فهرست سهمیه اعلام شده از سوی وزارت بهداشت برای هر استان، واکسیناسیون اعضای محترم نظام دامپزشکی به زودی آغاز می‌شود که متعاقباً اطلاع رسانی از سوی دفاتر نظام دامپزشکی در استان اعلام خواهد شد.