انتشار : 1400/04/23 بازدید : 547

احکام جدید در سازمان نظام دامپزشکی

با حکم رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و در راستای تفکیک وظایف و ابلاغ مسئولیت‌های جدید، معاونین سازمان نظام دامپزشکی احکام جدید خود را دریافت نمودند.

بر پایه این احکام دکتر بهمن جاوید لامعی به سمت «معاون بهداشت، آموزش و توسعه» و دکتر امیرعباس جعفری به سمت «معاون برنامه‌ریزی و پشتیبانی» سازمان نظام دامپزشکی منصوب شدند.