انتشار : 1400/04/27 بازدید : 457

پنجمین جلسه هماهنگی برای اجرای دستورالعمل اجرایی ماده (۱۹) آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی

پنجمین جلسه هماهنگی برای اجرای دستورالعمل اجرایی ماده (۱۹) آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی، ابلاغی سازمان دامپزشکی کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی نظام دامپزشکی استان تهران، این جلسه با حضور مسئولین و نمایندگان اداره کل دامپزشکی استان، نظام دامپزشکی استان، شرکت نظام سبز سلامت صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و مسئولین فنی بهداشتی در سالن جلسات شورای نظام دامپزشکی استان تهران برگزار شد.

گفتنی است در این جلسه شیوه نامه اجرایی ماده ۶ دستورالعمل اجرایی ماده (۱۹) موضوع نحوه دریافت وجه و پرداخت حقوق و مزایای مسئولین فنی بهداشتی مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحاتی در اجرای مواد (۱۹) و (۱۸) آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی، صورت پذیرفت.