انتشار : 1400/04/07 بازدید : 2166

اختصاص سهمیه واکسن کرونا به اعضای سازمان نظام دامپزشکی

تعداد ۵ هزار دوز واکسن کرونای سینوفارم به اعضای سازمان نظام دامپزشکی در سراسر کشور اختصاص یافت.

با تداوم رایزنی‌های سازمان نظام دامپزشکی با وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و پی‌گیری‌های مستمر دکتر زینلی نماینده محترم وزیر بهداشت در شورای مرکزی، تعداد ۵ هزار دوز واکسن کرونای سینوفارم به اعضای سازمان نظام دامپزشکی در سراسر کشور اختصاص یافت.

بر این اساس و مطابق فهرست سهمیه اعلام شده از سوی وزارت بهداشت برای هر استان، واکسیناسیون گروه‌های پر خطر عضو سازمان نظام دامپزشکی به زودی آغاز می‌شود که متعاقباً ضوابط و شرایط آن از سوی سازمان نظام دامپزشکی اعلام خواهد شد.