انتشار : 1400/01/31 بازدید : 452

بررسی چالش های اجرای ماده 19 و پی گیری تشکیل کمیته برخورد با درمانگران غیر مجاز در استان

طی هفته گذشته با توجه به انتخاب رییس جدیدشورای نظام دامپزشکی استان ایلام، گفتگویی با دکتر عبدالحسن قیطاسی انجام گرفته است که مشروح آن به این شرح است:

لطفا خودتان را معرفی بفرمائید.

بنده عبدالحسن قیطاسی متولد سیزدهم فروردین ماه ۱۳۶۰ در شهرستان چرداول استان ایلام می باشم.

سوابق اجرایی و تحصیلی در حوزه دامپزشکی را ذکر بفرمائید.

در سال ۱۳۷۹ در رشته دکترای دامپزشکی دانشگاه ارومیه پذیرفته شدم و پس از فارغ التحصیلی در سال ۱۳۸۶ در شهر ایلام اقدام به تآسیس داروخانه ی دامپزشکی نمودم و تا هم اکنون مشغول به فعالیت در این زمینه می باشم. در دو دوره گذشته نظام دامپزشکی استان عضو کارگروه صدور پروانه های ماده ۲ بوده و در دوره چهارم انتخابات شورای نظام دامپزشکی به مدت دو سال به عنوان نایب رئیس و کارشناس ارزشیابی صدور پروانه های ماده ۲ انجام وظیفه نمودم و از سال ۱۴۰۰ به عنوان رئیس شورای نظام دامپزشکی استان ایلام انتخاب گردیدم

ظرفیت های نظام دامپزشکی استان را در کدام موارد می بینید؟

اگر ما در سال جاری بتوانیم دستورالعمل اجرایی ماده ۱۹ مربوط به مسئولین فنی بهداشتی وماده ۱۸ را با همکاری و مساعدت اداره کل دامپزشکی عملی نماییم می تواند فرصت های شغلی زیادی با توجه به ظرفیت های بالقوه استان برای فارغ التحصیلان جدید ایجاد نماییم

مهم ترین چالش های نظام در آن استان چیست؟

متاسفانه ابلاغ دستورالعمل نیروی انسانی متخصص مراکز و شرکت های موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در روزهای پایانی سال توسط وزیر محترم دارای ایرادات فنی و قانونی چه از لحاظ نحوه ی ابلاغ و چه از لحاظ محتوا می باشد و مشکلاتی را در زمینه ی مجوز های ماده ۲ به وجود آورد که در صورت عدم اصلاح و بازنگری باعث ایجاد رقابت ناسالم و حذف بسیاری از مشاغل فعال ٫افزایش چشمگیر مصرف آنتی بیوتیک ها٫ عدم تناسب بین مراکز و نابودی همکاران فعال در حوزه ی دارو درمان و ایجاد چالش برای ما می گردد که در نامه مشترک رؤسای نظام دامپزشکی سراسر کشور به رئیس سازمان نظام دامپزشکی اعتراض خود را در این زمینه اعلام نمودیم. با توجه به افزایش فارغ التحصیلان دامپزشکی و ظرفیت محدود استان برای برخی از فعالیت ها از جمله تآسیس داروخانه و عدم تناسب بین داروخانه و درمانگاه ها و تمایل اکثر متقاضیان جهت تآسیس داروخانه بایستی با مدیریت صحیح هم بتوانیم متقاضیان جدید را راضی نگه داشته و هم بتوانیم امنیت شغلی همکاران فعال در حوزه دارویی را تآمین نماییم.

چالش بعدی در زمینه ی اجرای ماده ۱۹ در استان می باشد و چالش آخر در رابطه با ماده ی ۵ با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۰ جهت صدور و تمدید پروانه های بهداشتی بهره برداری و تآسیس واحدهای تولیدی بهر بردار را ملزم به داشتن قرارداد مسئول فنی نموده اند،عدم اطلاع آنها از این موضوع در روزهای ابتدایی کار بنده چالش هایی را ایجاد کرده به خوشبختانه با اطلاع رسانی به آنها و معرفی مسئول فنی از طریق شبکه های دامپزشکی این مسئله رو مدیریت نمودی

برای بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی همکاران عضو نظام استان چه برنامه هایی دارید؟

برنامه بنده برای بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی همکاران عضو نظام استان درخواست زمین از استانداری جهت احداث ساختمان برای نظام دامپزشکی استان و رایزنی با مدیران بانکی استان جهت اخذ تسهیلات بانکی برای اعضا و درخواست واکسن کرونا از معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان

آیا با مشکل درمانگران غیر مجاز مواجه هستید؟ برای برون رفت از این مشکل چه پیشنهادی دارید؟

متاسفانه دخالتهای درمانگران غیرمجاز هم فرصت شغلی را از همکاران بخش خصوصی می گیرد و هم مخاطراتی در حوزه بهداشت و سلامت جامعه ایجاد می کند٫ که قوانین محکمی در زمینه برخورد با درمانگران غیر مجاز داریم٫ ماده ۱۱ قانون سازمان دامپزشکی کشور تعیین کرده در صورتی که اشخاص بدون اخذ پروانه از سازمان نظام دامپزشکی به مایه کوبی و درمان و......اشتغال ورزند به تقاضای سازمان دامپزشکی مورد تعقیب قرار گرفته و به ۳ تا ۶ ماه حبس تآدیبی محکوم خواهند شد که ما در نظر داریم با همکاری و تعامل مدیر کل محترم استان و همچنین دادستانی استان کمیته برخورد با درمانگران غیر مجاز را تشکیل دهیم تا با همکاری و هم فکری بتوانیم این مسئله را در سطح استان مدیریت کنیم

برای بهبود جایگاه نظام دامپزشکی در بین سایر سازمان های مردم نهاد استان چه پیشنهادهایی دارید؟.

با ارتباط مستمر٫ سازنده و پویا با تمامی ادارات و نهادهای مرتبط با حرفه دامپزشکی و استفاده بهینه از فرصت هایی که می تواند باعث شناخت بهتر دامپزشکی و تآمین امنیت شغلی برای همکاران و شناخت اهمیت دامپزشکی در جامعه برای آنها. همچنین استفاده از پتانسیل های موجود در عرصه دامپزشکی استان اعم از عرصه های کنترل و نظارت بهداشتی و دارو و درمان بخصوص برنامه ریزی برای فعال نمودن مراکز بهداشتی و درمانی روستایی عشایری در مناطق مختلف استان.

 آخرین اقدامات در خصوص اجرای ماده 19 در استان چه مواردی هستند؟

با توجه به اینکه مدت زمان اندکی است مسئولیت ریاست نظام دامپزشکی استان را بر عهده گرفته ام در راستای اجرای دستورالعمل ماده ۱۹ با رؤسای نظام های استان های دیگر در این زمینه رایزنی و مشورت نمودم و طی مکاتبه ای با اداره کل دامپزشکی استان درخواست تشکیل کمیته ی کارگروه بررسی دستورالعمل اجرایی ماده ۱۹ آئین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی نموده ام که موضوع جلسه قطع رابطه ی مالی بین کارفرما و مسئول فنی می باشد و دیگر اینکه طبق ابلاغیه ی جدید اجرای دقیق تعرفه ی حقوق و مزایای مسئولین فنی دامپزشکی می باشد

و کلام آخر

بسیار ممنونم از رسانه ی فاخر فاخته که این فرصت را در اختیار بنده قرار دادند امیدوارم در راستای انتقال مسائل و مشکلات دامپزشکی استانم به مسئولین موثر واقع شده باشم.