انتشار : 1400/01/22 بازدید : 526

از تمامی ظرفیت‌های قانونی به منظور اصلاح و ابلاغ دستورالعمل تبصره ۲ ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری استفاده شود

روسای نظام دامپزشکی استان‌های سراسر کشور در نامه‌ای مشترک خطاب به رئیس سازمان نظام دامپزشکی