انتشار : 1399/12/09 بازدید : 539

انتصاب رئیس جدید نظام دامپزشکی استان مازندران

«دکتر محمدرضا صفری» رئیس سازمان نظام دامپزشکی در حکمی «دکتر ناصر دستوریان» را به عنوان رئیس جدید شورای نظام دامپزشکی استان مازندران منصوب کرد.

شایان ذکر است رییس سازمان نظام دامپزشکی در پیامی از زحمات دکتر محمدحسن گلپایگانی رییس پیشین این شورا که به عنوان مدیرکل جدید دامپزشکی استان مازندران منصوب شده است تشکر و قدردانی نمود.

🔹گفتنی است دکتر گلپایگانی به عنوان یکی از اعضای انتخابی در شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی نیز حضور دارد