انتشار : 1399/12/20 بازدید : 614

الزام به متحدالشکل شدن شناسنامه حیوانات خانگی در مراکز درمانی دامپزشکی تهران

مراکز درمانی دامپزشکی استان تهران از ابتدای سال ۱۴۰۰ ملزم به استفاده از شناسنامه های متحدالشکل حیوانات خانگی می شوند.

به گزارش روابط عمومی نظام دامپزشکی استان تهران، به همت نظام دامپزشکی استان و به‌ استناد مصوبات جلسات دور چهارم شورای نظام دامپزشکی استان تهران در جهت کنترل درمانگران غیرمجاز و ساماندهی شناسنامه حیوانات خانگی، طراحی و چاپ  شناسنامه های متحدالشکل حیوانات خانگی مطابق با اصول بین المللی در دستور کار قرار گرفت.

🔸 لذا تمامی مراکز درمانی دامپزشکی استان تهران ملزم به دریافت و استفاده از شناسنامه های مذکور در سال پیش رو هستند.

🔹 مقتضی است در صورت تمایل به درج نام واحد درمانی در شناسنامه، نسبت به اعلام کتبی موضوع و تعداد درخواستی با شورای نظام دامپزشکی استان هماهنگی های لازم صورت پذیرد.


📌روابط عمومی نظام دامپزشکی استان تهران