انتشار : 1399/11/30 بازدید : 1024

قابل توجه دامپزشکان محترم فعال در حوزه درمان دامهای کوچک

انتخاب دامپزشکان مورد تأیید فدراسیون جهانی سگ (FCI) و کلاب تخصصی ژرمن شپهرد جهان (WUSV)