انتشار : 1399/08/24 بازدید : 1024

انتصاب رئیس سازمان نظام دامپزشکی به عنوان "عضو شورای هماهنگی بیمه کشاورزی"

دکتر خاوازی وزیر جهاد کشاورزی در حکمی دکتر محمدرضا صفری را به عنوان «عضو شورای هماهنگی بیمه کشاورزی» منصوب کرد.