انتشار : 1399/08/27 بازدید : 119

برگزاری جلسه رؤسای نظام دامپزشکی منطقه ۷ کشور

جلسه ویدئو کنفرانس رؤسای نظام دامپزشکی منطقه ۷ کشور و دبیران صدور کمسیون صدور پروانه‌های بخش خصوصی موضوع ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری و منابع طبیعی این منطقه شامل استان‌های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، ایلام و مرکزی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نظام دامپزشکی در این جلسه مجازی که معاون برنامه‌ریزی و پشتیبانی سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا نیز حضور داشت موضوعات و مباحثی همچون ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، دوره‌های بازآموزی ،آیین‌نامه تمدید پروانه‌های بخش خصوصی، دستورالعمل‌های این حوزه، ضرورت بروزرسانی برخی دستورالعمل‌ها، ساختارهای صدور پروانه‌ها و همچنین برخی سوالات و ابهامات استان‌ها بحث و تبادل نظر گردید.