انتشار : 1399/08/14 بازدید : 999

الزام شهرداری شیراز به ارائه لایحه ضوابط و قوائد ساختمانی استقرار کلینیک ها و مراکز خدمات دامپزشکی از سوی شورای اسلامی شهر شیراز

یکصد و پنجاه و سومین جلسه کمیسیون سلامت ، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز با حضور رئیس نظام دامپزشکی استان فارس بصورت وبینار برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی نظام دامپزشکی استان فارس اولین دستور کار جلسه، طرح الزام شهرداری شیراز به ارائه لایحه ضوابط و قوائد ساختمانی استقرار کلینیک ها و مراکز خدمات دامپزشکی از سوی جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر شیراز مطرح و توسط کارشناسان مربوطه در حوزه های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه احمدرضا تابع بردبار رئیس نظام دامپزشکی استان فارس ضمن ارائه گزارش جامعی از تعداد و وضعیت کلینیک های مستقر در شهر شیراز و نقش آنها در کنترل و پیشگیری بیماری های مشترک انسان و دام افزود : این سازمان پیش از این نیز اهمیت رسیدگی به وضعیت استقرار اینگونه واحدهای خدماتی خصوصا در زمینه پسماندهای عفونی و... را پیگیری و تا حصول نتیجه موثر ، آمادگی خود را جهت هر گونه همکاری از سوی نظام دامپزشکی استان اعلام نمود.

در پایان بنا به پیشنهاد شورای اسلامی شهر شیراز مقرر گردید کمیته ای متشکل از رئیس نظام دامپزشکی استان ۴ نفر از اعضای شورای شهر و یک نفر از حوزه خدمات شهری شهرداری شیراز تشکیل و حداکثر ظرف مدت دو ماه آینده لایحه " ضوابط و قوائد ساختمانی استقرار کلینیک ها و مراکز خدمات دامپزشکی را با در نظر گرفتن دستورالعمل سیاست‌ها و ضوابط تاسیس درمانگاه ها ، مجتمع های درمانی، بیمارستانها و مراکز مایه کوبی دامپزشکی" تهیه و جهت تصویب در صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز ارائه نمایند.