انتشار : 1399/07/21 بازدید : 1170

دیدار رئیس نظام دامپزشکی استان اردبیل با دادستان اردبیل

دکتر جامعی رئیس نظام دامپزشکی اردبیل طی دیداری با آقای طباطبایی دادستان اردبیل ملاقات و گفت و گو کرد.

در این دیدار صمیمانه دادستان اردبیل با اشاره به نقش کلیدی دامپزشکان در تامین سلامت جامعه وخاطر نشان کردن مسئولیت سنگین این قشر در قبال سلامت وامنیت غذایی مردم بر اهتمام وجدیت عملکردهر چه بیشتردر این خصوص تاکید نمود.
🔹دکتر جامعی نیز دراین دیدارضمن تشکر وقدردانی از حسن نظر ایشان درباره عملکرد نظام دامپزشکی استان با تشریح  برخی مشکلات کاری وصنفی دامپزشکان وسایر رده های دامپزشکی پیشنهاد تشکیل کارگروهی اختصاصی با همکاری دادستانی جهت تسریع وپیگیری این موانع بویژه اجرایی نمودن ماده۱۹ آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی را درخواست نمود که با استقبال دادستان محترم مواجه گردید.

🖋روابط عمومی شورای نظام دامپزشکی استان اردبیل