انتشار : 1399/07/08 بازدید : 1246

از اجرای صحیح و بدون تعارف قوانین تا به روز کردن خدمات به بهره برداران و دامپزشکان

گفت و گوی دکتر گلپایگانی رئیس نظام دامپزشکی استان مازندران با ویژه نامه نگین سبز