انتشار : 1399/06/03 بازدید : 1046

برنامه دوره‌های بازآموزی سازمان نظام دامپزشکی در شهریورماه

از سوی واحد آموزش سازمان نظام دامپزشکی برنامه دوره‌های بازآموزی این سازمان در شهریورماه 99 اعلام شد.