انتشار : 1399/03/15 بازدید : 1350

ادارات کل دامپزشکی کشور از هر گونه اقدام در راستای حمایت‌های انتخاباتی پرهیز نمایند.

دکتر علی‌صفر ماکنعلی» رئیس سازمان دامپزشکی کشور در ابلاغیه‌ای به ادارات کل دامپزشکی سراسر کشور، خواستار اجتناب از دخالت در روند این انتخابات شد.