انتشار : 1399/03/11 بازدید : 1356

دلایل شهرداری تهران برای پلمپ مراکز درمانی دامپزشکی غیرقابل توجیه است

دکتر صفری گفت: به موجب قوانین متعدد که حتی توسط مجلس نیز مورد پذیرش واقع شده، دامپزشکی جزو حرفه‌های گروه پزشکی محسوب می‌شود.

برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو در خصوص پلمپ مرکز درمانی دامپزشکی و اعتراضات به شهرداری تهران با دکتر محمدرضا صفری رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور به صورت تلفنی گفتگو کرد.

محمدرضا صفری با اشاره به پلمپ پنج فقره از مراکز درمانی دامپزشکی در تهران توسط شهرداری گفت: در جلساتی که با نمایندگان شهرداری داشته‌ایم، در توجیه این اقدامات گفته‌اند، اجازه استقرار مطب‌ها به موجب قانونی که پیش از انقلاب تصویب شده است، داده نمی‌شود.

وی درباره قانون مذکور توضیح داد و اظهار کرد: قانون گذار اجازه داده تا یک‌سری مشاغل در محیط‌های مسکونی در شهرها مستقر شوند و در قانون ذکر شده است که این مشاغل باید مطب باشند. اینک، منظور شهرداری از مطب، صرفاً مطب‌های پزشکی برداشت شده است درحالی‌که بر اساس نظرات کارشناسان حقوقی، مطب شامل همه اقسام آن از جمله دامپزشکی نیز می‌شود.

رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور به بهانه‌های شهرداری درباره نظرات کارشناسی حقوقی اشاره کرد و افزود: شهرداری در این زمینه عنوان کرده است چون مطب‌های دامپزشکی پروانه‌های خود را از وزارت بهداشت اخذ نمی‌کند، مشمول قانون مذکور نمی‌شوند؛ این مسئله در حالی است که حتی مراکز روانشناسی نیز پروانه‌های خود را از وزارت علوم می‌گیرند.

وی دلایل شهرداری تهران برای پلمپ مراکز درمانی دامپزشکی را غیرقابل توجیه دانست و عنوان کرد: به موجب قوانین متعدد که حتی توسط مجلس نیز مورد پذیرش واقع شده است، دامپزشکی جزو حرفه‌های گروه پزشکی محسوب می‌شود و نمی‌توان به بهانه اینکه چون دامپزشکی پروانه‌های خود را از وزارت بهداشت دریافت نمی‌کند، مانع فعالیت مراکز دامپزشکی در سطح شهر تهران شد.