انتشار : 1398/11/13 بازدید : 1484

شهرداری تهران ملزم به پذیرفتن فعالیت کلینیک‌ها و بیمارستان‌های دامپزشکی واقع در اماکن مستقل با کاربری مسکونی شد

سازمان نظام دامپزشکی می‌بایست با همکاری سازمان دامپزشکی، جامعه دامپزشکان و شهرداری تهران دستورالعمل و ضوابط چگونگی فعالیت مراکز دامپزشکی را تهیه و ابلاغ نماید.

طبق صورتجلسه کمیسیون کشاورزی، آب ، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی که امروز 13 بهمن ماه طی نامه‌ای توسط دکتر کیخا رئیس این کمیسیون  صادر شد،با توجه به اهمیت موضوع سلامت و تداوم ارائه خدمات پیشگیری و بهداشتی دامپزشکی، شهرداری تهران تا طی مراحل تصویب طرح جدید تقضیلی تهران، ملزم به پذیرفتن فعالیت کلینیک‌ها و بیمارستان‌های دامپزشکی واقع در اماکن مستقل با کاربری مسکونی شد.

بر این اساس با توجه به نقش سلامت محور دامپزشکی در شهرها در جهت افزایش سطح بهداشت و کنترل بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و دام، سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران می‌بایست با همکاری سازمان دامپزشکی کشور، جامعه دامپزشکان ایران و شهرداری تهران دستورالعمل و ضوابط چگونگی فعالیت مراکز دامپزشکی را تهیه و جهت اجرا به واحدهای فوق ابلاغ نماید.