انتشار : 1398/11/11 بازدید : 1381

اطلاعیه شماره 1/ فردا (۱۲ بهمن) آغاز ثبت نام از داوطلبان حضور در شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی

از اعضاء فعال سازمان نظام دامپزشکی داوطلب حضور در شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی می‌باشند دعوت به عمل‌می‌آید با مراجعه به دبیرخانه هیأت نظارت بر حسن جریان انتخابات و تأیید صلاحیت نامزدهای عضویت در شورای مرکزی واقع در سازمان نظام دامپزشکی نسبت به ثبت نام و ارائه مستندات و مدارک اقدام نمایند.

بدینوسیله از اعضاء فعال (دارای کارت عضویت معتبر) سازمان نظام دامپزشکی که داوطلب حضور در شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی می‌باشند دعوت به عمل‌می‌آید در ساعات اداری با مراجعه به دبیرخانه هیأت نظارت بر حسن جریان انتخابات و تأیید صلاحیت نامزدهای عضویت در شورای مرکزی واقع در سازمان نظام دامپزشکی به آدرس: تهران خیابان فلسطین بعد از بزرگمهر کوچه شمشاد پلاک ۵ طبقه پنجم، نسبت به ثبت نام و ارائه مستندات و مدارک اقدام نمایند.

🔸شرایط داوطلبان:  
۱- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۲- نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر 
۳- داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی
- نداشتن سابقه تخلف منجر به محکومیت قطعی بند ج و بالاتر هیأت‌های انتظامی نظام دامپزشکی ج.ا.ا در ۵ سال منتهی به زمان برگزاری انتخابات برای شاغلین بخش خصوصی و نداشتن محکومیت‌های متناظر موضوع ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات اداری برای شاغلین بخش دولتی 
۴- نداشتن محکومیت مؤثر کیفری و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی
۵- داشتن حسن شهرت در تعهد به احکام دین مبین اسلام
- اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صورت داشتن شرایط بندهای (۱) تا (۴) این ماده می‌توانند به عضویت شورای مرکزی درآیند.

🔹مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:  
۱-  تکمیل فرم نامزدی انتخابات
۲-  فتوکپی برابر اصل شناسنامه
۳-  فتوکپی برابر اصل کارت ملی
۴-  فتوکپی کارت عضویت نظام معتبر 
۵-  عکس 4×3 دو قطعه
۶-  گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر
۷-  گواهی عدم سوء پیشینه حرفه‌ای
۸-  گواهی عدم سوء پیشینه کیفری