انتشار : 1398/11/01 بازدید : 1646

خردادماه 99، زمان برگزاری پنجمین دوره انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی

اعضای فعال سازمان نظام دامپزشکی که داوطلب حضور در شورای مرکزی می‌باشند دعوت به عمل‌می‌آید با مراجعه به دبیرخانه هیأت نظارت بر حسن جریان انتخابات و تأیید صلاحیت نامزدهای عضویت در شورای مرکزی نسبت به ثبت نام و ارائه مستندات و مدارک اقدام نمایند.

با استناد به ماده 6 قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی مصوب ماه 1376 مجلس شورای اسلامی و دستورالعمل حسن شهرت شغلی مصوبه شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا، پنجمین دوره انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 1399/03/22 برگزار می‌گردد.

بدینوسیله از اعضای فعال (دارای کارت عضویت معتبر) سازمان نظام دامپزشکی که داوطلب حضور در شورای مرکزی می‌باشند دعوت به عمل‌می‌آید در ساعات اداری با مراجعه به دبیرخانه هیأت نظارت بر حسن جریان انتخابات و تأیید صلاحیت نامزدهای عضویت در شورای مرکزی واقع در سازمان نظام دامپزشکی به آدرس: تهران خیابان فلسطین بعد از بزرگمهر کوچه شمشاد پلاک 5 طبقه پنجم، نسبت به ثبت نام و ارائه مستندات و مدارک اقدام نمایند.

آگهی ثبت نام پنجمین دوره انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران /روزنامه سیاست روز مورخ سه‌شنبه 1 بهمن‌ماه 1398صفحه پنج

 

آگهی ثبت نام پنجمین دوره انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران

با استناد به ماده 6 قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی مصوب ماه 1376 مجلس شورای اسلامی و دستورالعمل حسن شهرت شغلی مصوبه شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا، پنجمین دوره انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 1399/03/22 برگزار می‌گردد.

بدینوسیله از اعضای فعال (دارای کارت عضویت معتبر) سازمان نظام دامپزشکی که داوطلب حضور در شورای مرکزی می‌باشند دعوت به عمل‌می‌آید در ساعات اداری با مراجعه به دبیرخانه هیأت نظارت بر حسن جریان انتخابات و تأیید صلاحیت نامزدهای عضویت در شورای مرکزی واقع در سازمان نظام دامپزشکی به آدرس: تهران خیابان فلسطین بعد از بزرگمهر کوچه شمشاد پلاک 5 طبقه پنجم، نسبت به ثبت نام و ارائه مستندات و مدارک اقدام نمایند.

شرایط داوطلبان: 

 1. تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 2. نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر
 3. داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی

- نداشتن سابقه تخلف منجر به محکومیت قطعی بند ج و بالاتر هیأت‌های انتظامی نظام دامپزشکی ج.ا.ا در 5 سال منتهی به زمان برگزاری انتخابات برای شاغلین بخش خصوصی و نداشتن محکومیت‌های متناظر موضوع ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات اداری برای شاغلین بخش دولتی

 1. نداشتن محکومیت مؤثر کیفری و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی
 2. داشتن حسن شهرت در تعهد به احکام دین مبین اسلام

- اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صورت داشتن شرایط بندهای (1) تا (4) این ماده می‌توانند به عضویت شورای مرکزی درآیند.

مهلت ثبت نام و تکمیل مدارک از تاریخ 1398/11/12 تا تاریخ 1398/11/29

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:  

 1. تکمیل فرم نامزدی انتخابات
 2. فتوکپی برابر اصل شناسنامه
 3. فتوکپی برابر اصل کارت ملی
 4. فتوکپی کارت عضویت نظام معتبر
 5. عکس 4×3 دو قطعه
 6. گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر
 7. گواهی عدم سوء پیشینه حرفه‌ای
 8. گواهی عدم سوء پیشینه کیفری.

هیأت ناظر بر حسن جریان انتخابات و تأیید صلاحیت نامزدهای عضویت در شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا