انتشار : 1398/07/28 بازدید : 1910

نشست‌هاي علمي و تخصصي سازمان نظام دامپزشكي در آبان‌ماه با امتياز بازآموزي

واحد آموزش سازمان نظام دامپزشکی برنامه نشست‌هاي علمي و تخصصي سازمان نظام دامپزشكي در آبان‌ماه 98 را اعلام کرد.

 

🔸ثبت ثبت نام فقط از طریق سامانه پرداخت سازمان نظام دامپزشکی (لطفا کلیک فرمائید)