انتشار : 1397/10/22 بازدید : 1443

مراسم تکریم و معارفه رئیس شورای نظام دامپزشکی استان کردستان برگزار شد

در این جلسه اقای دکتر عابد نمدی رئیس دوره سوم شورای نظام دامپزشکی استان گزارشی از عملکرد شورا را در دوره سوم ارائه کرد.

سپس آقای دکتر مخدوم معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان کردستان به اهمیت تعامل مابین اداره کل دامپزشکی و نظام دامپزشکی استان در پیشبرد امور اشاره و آمادگی خود را جهت همکاری هرچه بیشتر با نظام دامپزشکی استان اعلام نمود.

در ادامه آقای مهندس ذکریایی نژاد معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی هدف از تشکیل نظام های دامپزشکی و مهندسی کشاورزی را محول کردن بخشی از وظایف حاکمیتی به انها اعلام و تصریح کرد: فضا و بستر مناسب برای سرمایه گذاری در استان کردستان فراهم شود. 

آقای دکتر جمشیدی عضو دوره سوم شورای نظام دامپزشکی نیز در این جلسه به اهمیت جایگاه نظام دامپزشکی و فعالیت اعضای شورا و وظیفه سنگینی که بر دوش تک تک انهاست اشاره و به پذیرش بی رویه دانشجو دامپزشکی و عدم ساماندهی مناسب در بخش خصوصی انتقاد کرد.

آقای مهندس عابد احمدی رئیس نظام مهندسی کشاورزی استان کردستان نیز با اعلام آمادگی سازمان مطبوعش برای هرگونه همکاری با نظام دامپزشکی استان گفت: نظام دامپزشکی و نظام مهندسی کشاورزی مکمل یکدیگر هستند.

دکتر جعفری معاون بهداشت، آموزش و توسعه سازمان نظام دامپزشکی در این مراسم گزارشی از نحوه روند برگزاری انتخابات در کشور ارائه و اعلام کرد که هیچ کدام از اعضای شورا بابت فعالیت هایشان مزد و حقوقی دریافت نمی کنند و تمامی فعالیت ها جنبه صنفی دارد.
در ادامه سرکار خانم دکتر مظفری رئیس دوره چهارم شورای نظام دامپزشکی برنامه های خود را در دوره جدید اعلام کرد. 

در پایان با اهدای لوح تقدیر از زحمات اعضای دوره سوم شورای نظام دامپزشکی استان، هیئت نظارت و اجرایی انتخابات تقدیر بعمل آمد و احکام هیئت رییسه دوره جدید نیز به آنان اهدا شد.