انتشار : 1397/10/24 بازدید : 1428

مراسم تکریم و معارفه رئیس شورای نظام دامپزشکی استان کردستان برگزار شد

در این جلسه آقای دکتر مخدوم معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان کردستان به اهمیت تعامل مابین اداره کل دامپزشکی و نظام دامپزشکی استان در پیشبرد امور اشاره و آمادگی خود را جهت همکاری هرچه بیشتر با نظام دامپزشکی استان اعلام نمود.


🔸در ادامه آقای مهندس ذکریایی نژاد معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی هدف از تشکیل نظام های دامپزشکی و مهندسی کشاورزی را محول کردن بخشی از وظایف حاکمیتی به انها اعلام و تصریح کرد: فضا و بستر مناسب برای سرمایه گذاری در استان کردستان فراهم شود. 

🔹آقای دکتر جمشیدی عضو دوره سوم شورای نظام دامپزشکی نیز در این جلسه به اهمیت جایگاه نظام دامپزشکی و فعالیت اعضای شورا و وظیفه سنگینی که بر دوش تک تک انهاست اشاره و به پذیرش بی رویه دانشجو دامپزشکی و عدم ساماندهی مناسب در بخش خصوصی انتقاد کرد.

🔸آقای مهندس عابد احمدی رئیس نظام مهندسی کشاورزی استان کردستان نیز با اعلام آمادگی سازمان مطبوعش برای هرگونه همکاری با نظام دامپزشکی استان گفت: نظام دامپزشکی و نظام مهندسی کشاورزی مکمل یکدیگر هستند.

🔹دکتر جعفری معاون بهداشت، آموزش و توسعه سازمان نظام دامپزشکی در این مراسم گزارشی از نحوه روند برگزاری انتخابات در کشور ارائه و اعلام کرد که هیچ کدام از اعضای شورا بابت فعالیت هایشان مزد و حقوقی دریافت نمی کنند و تمامی فعالیت ها جنبه صنفی دارد.
در ادامه سرکار خانم دکتر مظفری رئیس دوره چهارم شورای نظام دامپزشکی برنامه های خود را در دوره جدید اعلام کرد. 

🔸در پایان با اهدای لوح تقدیر از زحمات اعضای دوره سوم شورای نظام دامپزشکی استان، هیئت نظارت و اجرایی انتخابات تقدیر بعمل آمد و احکام هیئت رییسه دوره جدید نیز به آنان اهدا شد.