انتشار : 1397/10/29 بازدید : 1305

برنامه نشست‌های علمی و تخصصی سازمان مرکزی نظام دامپزشکی در بهمن‌ماه 97

واحد آموزش سازمان نظام دامپزشکی برنامه نشست‌های علمی و تخصصی این سازمان در بهمن‌ماه 97 را اعلام کرد.