انتشار : 1398/05/27 بازدید : 770

نشست‌هاي علمي و تخصصي سازمان نظام دامپزشكي با امتياز بازآموزي (شهریور ماه 98)

واحد آموزش سازمان نظام دامپزشکی تقویم نشست‌های علمی و تخصصی این سازمان در شهریورماه 98 را اعلام کرد.

ثبت نام فقط از طریق سامانه پرداخت سازمان نظام دامپزشکی (لطفا کلیک فرمائید)