انتشار : 1398/05/26 بازدید : 487

نظام دامپزشکی استان قزوین همگام با اهداف توسعه‌ای بخش کشاورزی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در دیدار با رئیس سازمان نظام دامپزشکی، نظام دامپزشکی استان قزوین را همگام با اهداف توسعه‌ای بخش کشاورزی توصیف کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نظام دامپزشکی، دکتر صفری رئیس سازمان نظام دامپزشکی به همراه دکتر لامعی، رئیس نظام دامپزشکی استان قزوین و دکتر زینالی مدیرکل دامپزشکی این استان صبح امروز با حضور در سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با خانم فاطمه خمسه رئیس این سازمان دیدار و گفت و گو کرد. 

براساس این گزارش دکتر صفری در این دیدار به تبیین نقش و جایگاه امروز نظام دامپزشکی پرداخت و موفقیت اخیر در جلب موافقت دانشگاه آزاد اسلامی در الحاق آموزش رشته دامپزشکی به گروه پزشکی این دانشگاه و کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو متناسب با نیاز این رشته را مهم و ارزشمند دانست.

خانم خمسه رئیس جهاد کشاورزی استان قزوین نیز در این دیدار، بخش خصوصی را به عنوان بازوی توانمند و متولی محصولات کشاورزی در پیشبرد اهداف توسعه‌ای این بخش عنوان کرد و گفت؛ نظام دامپزشکی استان قزوین همگام با اهداف توسعه‌ای بخش کشاورزی و درصدد کاهش بوروکراسی و موانع موجود در راه جذب سرمایه‌گذار این بخش حرکت نموده است.