انتشار : 1398/05/05 بازدید : 1461

نویسنده‌ای که هم دامپزشک است و هم تاریخ‌پژوه

گفت و گوی روزنامه جام جم با دبیر کمیته تخصصی دامپزشکی دامهای بزرگ سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا