انتشار : 1398/04/24 بازدید : 1233

اطلاعیه

اطلاعیه درخصوص استفاده از پایانه فروشگاهی (کارتخوان) در کسب و کار.

به اطلاع آن دسته از اعضا و همکاران محترم که مجوزهای فعالیت‌ حرفه‌ای امور دامپزشکی را از سازمان نظام دامپزشکی اخذ کرده‌اند، می‌رساند؛ بنابر تکلیف قانونی آئین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 18/12/1397 هیأت محترم وزیران و نیز به موجب احکام الحاقی لایحه بودجه سال 1398 استفاده از پایانه فروشگاهی (دستگاه کارت‌خوان) در کسب و کار مورد نظر الزامی شده است.

یادآور می‌شود: از ابتدای طرح این موضوع،  سازمان نظام دامپزشکی مکاتبات و رایزنی‌های متعدد و گسترده‌ای را برای حفظ حق و حقوق همکاران با مراجع ذی‌ربط به عمل آورد.

لذا شایسته است همکاران محترمی که تاکنون موفق به دریافت و نصب دستگاه مذکور نشده‌اند، پس از اعلام سازمان محترم امورمالیاتی در این خصوص اقدام فرمایند.

شایان ذکر است؛ سازمان نظام دامپزشکی با توجه به مسائل و ویژگی‌های خاص حرفه دامپزشکی در راستای بهره‌گیری از دستگاه‌های کارت‌خوان جلساتی را با سازمان محترم امور مالیاتی برگزار و طی آن ویژگی‌های امور شغلی و صنفی همکاران بالینی را برای آن سازمان تبیین نمود و بنا بر این شد تا همکاری های لازم در جهت انطباق با شرایط شغلی همکاران صورت پذیرد. جزئیات تکمیلی پس از انتشار فراخوان سازمان امور مالیاتی به اطلاع خواهد رسید.

 

روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا