انتشار : 1398/03/26 بازدید : 939

عناوین نشست‌هاي علمي و تخصصي سازمان نظام دامپزشكي در تیرماه 98

واحد آموزش سازمان نظام دامپزشکی عناوین نشست‌های علمی و تخصصی این سازمان در تیرماه 98 را اعلام کرد.