انتشار : 1398/01/21 بازدید : 1504

اقدام قابل ستایش نظام دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری

اهداي كمك‌هاي همکاران و اعضای استان در قالب آب، مواد غذايي و پروتئيني و کمک‌های نقدی براي ياري رساندن به هموطنان خسارت دیده از سیل.