انتشار : 1398/01/07 بازدید : 2095

بیماری های مرتبط با سیل در دام و طیور

بیماری هایی که باید در وقوع سیل بیشتر بررسی و تشخیص داده شوند

🔴بیماری های مرتبط با سیل در دام و طیور

اگر واحد پرورش و محوطه آن دچار سیل و آب گرفتگی شده است، بایستی احتیاطات و اقدامات ویژه ای بر ضد بیماری های مرتبط با سیل در دام و طیور اتخاذ نمایید، به ویژه اگر توسط سیلاب محاصره شده اند و برنامه خوراک دهی منظم آن ها مختل شده است. هنگامی که خوراک مرطوب به حیوانات می دهید، مراقب باشید. پیش از آن که به همه حیوانات به ناچار خوراک مرطوب بدهید، ابتدا در اختیار تعداد محدودی قرار دهید و آن ها را از نظر نشانه های بیماری های مرتبط با سیل زیر نظر قرار دهید و به طور دقیق بررسی نمایید.

☠️لیست بیماری هایی که باید در وقوع سیل بیشتر بررسی و تشخیص داده شوند👇
شاربن علامتی، شاربن و دیگر بیماری های کلستریدیایی ؛ادم بدخیم ؛کزاز ؛گندیدگی سم ؛ورم پستان ؛بوتولیسم ؛آسپرژیلوزیس (پنومونی جوجه ها) ؛اریزیپلاس

منبع وترجمه از دکتر افشین ابراهیمی